Category:

Aile

İLKOKUL DÖNEMİNDE BİLİŞSEL GELİŞİM ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Bilişsel gelişim; doğumdan başlayarak bebeklerin yetişkin olma sürecinde dünyayı algılayabilmesini ve çevresiyle etkileşimde bulunmasını sağlayan tüm zihinsel işlevleri edinme süreci olarak tanımlanmaktadır. Bilişsel gelişim ömür boyu devam etmektedir ve bireylerin yaşına, deneyimlerine ve genetik yapılarına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Bireylerdeki bilişsel gelişim sürecini Jean Piaget 4 evrede açıklamıştır. İlkokul dönemi çocuklar bu kurama göre somut işlemler dönemindedir (7-11 yaş). Bu dönemin özellikleri; Çocuklar sayı kavramlarını, ilişkileri, süreçleri ve benzerlerini geliştirir. Zihinsel olarak problemleri düşünme yeteneğini geliştirir, ama soyut değil her

Continue reading ➝

ÇOCUKLARDA MERAK VE ÖĞRENME İLİŞKİSİ

Doğuştan itibaren insan merak duygusuna sahiptir. Bebeklerde bu duygu kendi bedenlerini, diğer insanları ve çevreyi keşfetme isteğiyle kendini gösterir. 3 yaş dolaylarında ise çocukların çok fazla soru sormaları merak duygularını yoğun yaşadıklarına işarettir. Çocuklarda görülen bu merak, aynı zamanda öğrenme isteğinin göstergesidir. Dolayısıyla çocukların öğrenme hevesleri okuldan önceki dönemde yani evde başlamaktadır. Çocuklarda var olan merak duygusu, çevrenin etkisiyle daha da gelişebildiği gibi aynı zamanda körelebilmektedir. Bu nedenle ebeveynler çocukların merak duygusunu geliştirmek için dikkatli olmaları gerekir. Çocukların sorgulamaları ve

Continue reading ➝

AKIL VE ZEKA OYUNLARI NEDİR? FAYDALARI NELERDİR?

Akıl ve zeka oyunları, bilgiye dayalı olmadan hızlı düşünebilme ve pratik çözümler üretebilmeyi gerektiren, zihinsel becerileri geliştirmeye yönelik oyunlardır. Bu oyunlar beynin çabuk düşünebilme ve karar verme becerilerine hitap ederek çocukların kişisel ve zihinsel gelişimin arttırılabilmesi için oldukça faydalı görülmektedir. Akıl ve zeka oyunları yalnızca çocuklar için değil aynı zamanda yetişkinler için de tavsiye edilmektedir. Yaşın ilerlemesiyle beyin işlevlerinin yavaşlamasının önüne geçmek için akıl ve zeka oyunları beynin aktivitesini artırmaktadır. Ayrıca ailecek oynanan oyunlar aile içi iletişime de olumlu katkı

Continue reading ➝

ÇOCUKLARIN ZEKA GELİŞİMİNİ DESTEKLEYEN 5 BESİN

Vücuda giren besin ögelerinin bireylere farklı etkileri olmaktadır. Özellikle gelişim dönemindeki çocukların tükettikleri besinlere daha çok dikkat etmek gerekmektedir. Sağlığa zararlı ve gelişimi engelleyen yiyecek ve içecekler yerine gelişime katkı sağlayacak besinler ön planda tutulmalıdır. Zihinsel gelişimin devam ettiği ilkokul döneminde çocukların bazı zeka ve dikkat geliştirici besinleri tüketmesi önemlidir. Bu besinler çocukların algı yeteneklerini, hızlı düşünme-hızlı karar verme becerilerini, hafıza ve dikkatimizi güçlendirmektedir. Gelin hep birlikte çocukların zeka ve dikkatlerini geliştiren besinleri inceleyelim. 1.Yağlı Balıklar Somon, palamut türü yağlı balıklar

Continue reading ➝

ÖĞRENCİLER YARIYIL TATİLİNİ NASIL GEÇİRMELİDİR?

Öğrencilerin karnelerini almasıyla birlikte 2 haftalık bir tatil süreci başlamaktadır. Öncelikle çocukların aldıkları karne ile ilgili eleştirel ve yargılayıcı bir tutum sergilemek öğrencilerin okuldan uzaklaşmasına sebep olabilmektedir. Bu nedenle varsa öğrencilerin eksiklerinin sebepleri yapıcı bir yaklaşımla irdelenmelidir. Aynı zamanda anne-baba olarak ebeveynler de kendi eksikleri üzerine düşünmelidir. Tatil sürecinde çocukları derse boğmak doğru bir yaklaşım değildir. Tatilde çocukların dinlenmesine fırsat tanımak gerekir. Çocukları fazla sıkmadan ders tekrarı ve ödevlerini yapmalarına destek olunmalıdır. Çocukların aileleriyle gerçekleştirilecek etkinlikler, arkadaşları veya akrabaları ile

Continue reading ➝

BİLSEM’İN AMACI VE ÖNEMİ

Bilim ve Sanat Merkezleri belirli amaçlar doğrultusunda kurulmuştur ve amaçlar BİLSEM yönetmeliğinde belirtilmiştir. Bu amaçların başında özel yetenekli öğrencilerin Atatürk ilke ve inkılaplarını benimseyen; ailesini, vatanını, milletini seven, ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen, bunları davranış hâline getirmiş bireyler olarak yetiştirilmesi gelmektedir. Diğer bir amaç, öğrencilerin bilimsel düşünce ve davranışlarla estetik değerleri birleştiren, üretken, sorun çözen, kendini gerçekleştirmiş bireyler olarak yetişmeleri, yetenekleri ve yaratıcılıklarını erken yaşta fark ederek en üst düzeyde kullanmalarıdır. Bunların yanı sıra öğrencilerin yaratıcı düşünce, keşif, icat,

Continue reading ➝

Sağ ve Sol Beyin Nasıl Geliştirilir?

İnsan beyni kusursuz çalışan bir mekanizmadır. Beyin, kendi içinde bazı bölümlere ayrılmaktadır ve bölümler birbirleriyle uyumlu bir şekilde çalışmaktadır. Her ne kadar sağ beyin ve sol beynin görevlerini kesin çizgilerle ayırmak mümkün olmasa da sağ ve sol beynin baskın olan bazı özellikleri vardır. Gelin hep birlikte bu özelliklere ve sağ ve sol beynimizi nasıl geliştireceğimize bakalım. Sağ Beynin Özellikleri Sağ beyni baskın olan bireyler; Güçlü hayal gücüne sahiptirler ve yaratıcı düşünme becerileri gelişmiştir. Detaylara takılmaktan ziyade bütüne odaklanırlar. Duygusaldırlar ve

Continue reading ➝

ÇOCUĞUNUZ HANGİ ZEKA TÜRÜNE SAHİP?

Howard Gardner Çoklu Zeka Kuramı ile zeka türlerini açıklamıştır. Çoklu zekâ kuramı 1983 yılında Howard Gardner’ın zekayı  tek ve baskın bir yetenek olarak görmekten ziyade, çeşitli ve özel boyutlardan oluştuğunu ortaya koyan bir teoridir. Bu kurama göre 9 farklı zeka türü bulunmaktadır. Gelin hep birlikte zeka türlerine göz atalım. 1.Mantıksal-Matematiksel Zeka Bu alan mantık, soyutlamalar, nedenleme, numaralar ve eleştirel düşünmeyle ilgilidir. Mantıksal-matematiksel zekaya sahip bireyler problem çözme , neden sonuç ilişkisi kurma, sayıları kullanabilme becerileri gelişmiştir. Bu zeka türüne sahip kişiler

Continue reading ➝

ZEKA NEDİR?

Zeka kelime anlamı olarak, insanın düşünme, akıl yürütme, nesnel gerçekleri algılama, kavrama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tümü olarak karşımıza çıkmaktadır. Zekanın tanımına ilişkin farklı görüşler olsa da zekanın geliştirilebilecek bir kapasite ya da potansiyel olduğu ve biyolojik temellerinin bulunduğu noktasında görüş birliği bulunmaktadır. Buna göre zeka, bireyin doğuştan sahip olduğu, kalıtımla kuşaktan kuşağa geçen ve merkez sinir sisteminin işlevlerini kapsayan; deneyim, öğrenme ve çevreden kaynaklanan etkenlerle biçimlenen bir bileşimdir. Zekanın belirlenmesinde hem çevrenin hem de genetiğin etkili olduğu kabul

Continue reading ➝

BİLSEM’DE EĞİTİM ETKİNLİKLERİ

BİLSEM’lerde eğitim ve öğretim faaliyetleri belirli hususlara göre sürdürülmektedir. Bu hususlar şu şekilde özetlenebilir; BİLSEM’de gerçekleştirilecek eğitim ve öğretim etkinlikleri öğrencinin örgün eğitim gördüğü saatler dışında hafta içi ve/veya hafta sonu olacak şekilde planlanır. BİLSEM’de özgün ürün, proje ve üretimlerin gerçekleşmesi için öğrencilerin yeteneklerine uygun proje tabanlı, disiplinler arası, zenginleştirilmiş, farklılaştırılmış eğitim programı uygulanır ve eğitim etkinlikleri düzenlenir. BİLSEM’de eğitim ve öğretim hizmetleri bireysel ve/veya grup eğitimi şeklinde yürütülür. Eğitim ve öğretim etkinlikleri eğitim ve öğretim yılı içerisinde Bakanlıkça hazırlanan

Continue reading ➝