WECHSLER ÇOCUKLAR İÇİN ZEKA TESTİ (WİSC-R) NEDİR?

WİSC-R, David Wechsler tarafından geliştirilmiş bir zeka testidir. Test bireysel uygulanır ve 6-16 yaş aralığındaki çocuklara uygulanmaktadır. Test uygulaması yaklaşık olarak 60-90 dakika sürmektedir. Ayrıca uygulayıcının uzman olması gerekmektedir. Testte bulunan her alt testin soruları yönergeye uygun olarak çocuğa yöneltilir ve çocuktan bu soruları yanıtlaması beklenir.

WİSC-R zeka testi iki bölümden oluşmaktadır. Her bölümde 5 ana 1 yedek olmak üzere 6 tane alt test bulunmaktadır. Bu iki bölüm sözel ve performans testleridir. Herhangi bir ana alt testin bozulması durumunda bozulan alt testin bulunduğu bölüme ait yedek test uygulanmaktadır. Bazı testlerde süre sınırı bulunmaktadır.

SÖZEL BÖLÜMÜ ALT TESTLERİ

 • Genel Bilgi: Genel kültür sorularını içerir.
 • Benzerlikler: Birbirine benzeyen iki nesnenin hangi bakımdan birbirine benzediği sorulur.
 • Aritmetik: Aritmetik işlemler ve problemler yöneltilir.
 • Sözcük Dağarcığı: Kelime bilgisi test edilir.
 • Yargılama: Örnek olaylar üzerinden mantık ve muhakeme becerisi ölçülür.
 • Sayı Dizisi (Yedek Test): İşitsel hafıza ölçülür.

PERFORMANS BÖLÜMÜ ALT TESTLERİ

 • Resim tamamlama: Verilen resimdeki eksiğin tamamlanması istenir.
 • Resim düzenleme: Resimlerdeki sebep-sonuç ilişkisini oluşturma ve resimlerin sıralanması istenir.
 • Küplerle desen oluşturma: Verilen küplerden istenen desenin oluşturulması beklenir.
 • Şifre: Sembollere karşılık gelen işaretleri ne kadar hızlı tamamladığı test edilir.
 • Labirentler (Yedek Test): Verilen labirentin sonuna ulaşma beklenir.

WİSC-R ülkemizde kullanılan yetenek ve zeka testleri arasında geçerlik ve güvenirliği en yüksek olanıdır. Testlerin yorum ve puanlama kriterlerinin netliği, sonuçlarının açık, anlaşılır ve tatmin edici olması bu zeka testinin daha fazla tercih edilmesini sağlamaktadır.

WİSC-R zeka testi Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde, Bilim ve Sanat Merkezlerinde ve bazı hastanelerde yapılmaktadır. Uzman olmayan hiçbir kişi ve kurum bu testi uygulayamaz.

BİLSEM ZEKA uygulamasında zeka testlerine benzer içerikler bulunmaktadır. Çocukların eğlenerek zekasını ve bilişsel becerilerini geliştirmesine fırsat tanır. Siz de hemen indirin!

AppStore: https://bit.ly/bilsemapp

PlayStore: https://bit.ly/bilsemzeka

Öğrenci Sınıf Bilgisi
Görüşme Saati