BİLSEM NEDİR?

Bilsem Nedir?

BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezi) dünya genelinde üstün yetenekli çocuklara okul saatleri dışında farklı eğitim programları sunan, potansiyellerini anlayabilecekleri imkânlar sağlayan eğitim kurumlarıdır. BİLSEM nedir denildiğinde akla gelmesi gereken ilk şey çocukların yeteneklerini keşfetmelerine ve ilgi duyduğu alanlarla ilgili gelişimlerine destek sağlayan bir okul olduğudur. BİLSEM ’in hedefleri ve amaçlarını gelin daha detaylı bir şekilde inceleyelim. 

BİLSEM’e Nasıl Başvurulur?

BİLSEM’e başvuru süreci, MEB tarafından her yıl yayınlanan kılavuz doğrultusunda yürütülmektedir. 2023 yılı için BİLSEM başvuru tarihleri 14 Ocak – 9 Nisan 2023 olarak belirlenmiştir.

İşte bu yazıyı başka şekilde yazılmış hali:

BİLSEM sınavına katılacak öğrenciler, sınıf öğretmenleri tarafından doldurulan gözlem formları ile belirlenir. Bu formlarda öğrencilerin genel zeka, yaratıcılık, sanatsal yetenek gibi alanlarda gösterdiği potansiyeller değerlendirilir. En son düzenleme ile sınava katılacak öğrencilerin öğretmenler tarafından aday gösterilmesi zorunlu hale geldi. Bu sayede, BİLSEM sınavına katılacak öğrencilerin daha nitelikli bir şekilde belirlenmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, okul nüfusunun %20’sinden fazlası BİLSEM sınavına aday gösterilemez. 

BİLSEM’e başvuru yapmak için öncelikle çocuğunuzun 72-92 ay arası gelişimsel bir yaşına gelmiş olması gerekmektedir. Çocuğunuzun gelişimsel bir yaşı varsa, aşağıdaki adımları takip ederek başvuru yapabilirsiniz:

 1. Başvuru formunu doldurun. Başvuru formunda çocuğunuzun adı, soyadı, doğum tarihi, cinsiyeti, adresi, telefon numarası, okuduğu okul gibi bilgiler yer almaktadır. Başvuru formunu çocuğunuzun kayıtlı olduğu okuldan temin edebilirsiniz.
 2. Veli muvafakat belgesini doldurun. Veli muvafakat belgesi, çocuğunuzun BİLSEM’e başvuru yapması için gereklidir. Veli muvafakat belgesini e-Devlet üzerinden veya okulunuzdan temin edebilirsiniz.
 3. Öğrenci belgesini alın. Öğrenci belgesi, çocuğunuzun hangi sınıfta okuduğunu gösteren resmi bir belgedir. Öğrenci belgesini okulunuzdan temin edebilirsiniz.
 4. Başvuru ücretini ödeyin. BİLSEM başvuru ücreti 2023 yılı için 50 TL’dir. Başvuru ücretini, Ziraat Bankası, Halkbank veya Vakıfbank’ın herhangi bir şubesine yatırabilirsiniz.
 5. Başvuruyu okula teslim edin. Başvuru formunu, veli muvafakat belgesini, öğrenci belgesini ve başvuru ücretinin dekontunu, çocuğunuzun kayıtlı olduğu okula teslim edin.

Başvurular, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan komisyonlar tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda yetenek alanlarına göre belirlenen kontenjanlara göre öğrenciler BİLSEM’e yerleştirilir.

BİLSEM’e yerleştirilen öğrenciler, yaz döneminde BİLSEM’de bireysel değerlendirmeye tabi tutulur. Bireysel değerlendirme sonucunda öğrencilerin yetenek alanlarına göre eğitim programları belirlenir.

BİLSEM’e başvuru hakkında daha fazla bilgi için MEB’in resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

İşte BİLSEM başvurusu için gerekli belgeler:

 • Başvuru formu
 • Veli muvafakat belgesi
 • Öğrenci belgesi
 • Başvuru ücretinin dekontu

BİLSEM’e Başvuru Sonrası Süreç Nasıl İşler?

BİLSEM’e başvuru sonrası süreç, her yıl MEB tarafından yayınlanan kılavuz doğrultusunda yürütülmektedir. Öğrenciler ve veliler, bu kılavuzu dikkatlice inceleyerek başvuru ve değerlendirme sürecini daha iyi anlayabilirler.

1. Başvuruların değerlendirilmesi

Başvurular, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan komisyonlar tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda yetenek alanlarına göre belirlenen kontenjanlara göre öğrenciler BİLSEM’e yerleştirilir.

2. Ön değerlendirme uygulaması

Başvuruları olumlu sonuçlanan öğrenciler, ön değerlendirmeye tabi tutulur. Ön değerlendirme, genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar ve müzik yetenek alanlarında, tablet bilgisayarlar aracılığıyla yapılır. Ön değerlendirme sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar:

 • Ön değerlendirmeye girecek öğrenciler, tablet bilgisayarları kullanmaya hakim olmalıdır.
 • Ön değerlendirmede, öğrencilerin genel zeka, görsel sanatlar ve müzik yetenek alanlarında becerilerini sergilemeleri beklenmektedir.

3. Bireysel değerlendirme

Ön değerlendirmeyi geçen öğrenciler, bireysel değerlendirmeye tabi tutulur. Bireysel değerlendirme, yetenek alanlarına göre uzmanlar tarafından yapılır. Ayrıntılı bilgi için Bireysel Değerlendirme (2.Aşama) Nedir? konulu yazımıza göz atabilirsiniz.

4. Yerleştirme

Bireysel değerlendirme sonucunda, yetenek alanlarına göre belirlenen kontenjanlara göre öğrenciler BİLSEM’e yerleştirilir.

BİLSEM Sınavına Kimler Başvurabilir? 

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) sınavına, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki öğrenciler başvurabilir. BİLSEM ‘e başvurmak isteyen öğrencilerin belirli konularda yeterlilik ve özel yetenekleri olması beklenir. Bu nedenle, BİLSEM sınavlarına genellikle öğrencilerin matematik, fen bilimleri, sosyal bilimler ve sanatsal yeteneklerine yönelik testler ve performans değerlendirmeleri dâhil olabilir. BİLSEM sınavı nedir diye merak ederseniz özel yetenekli çocukların gelişim potansiyellerini fark etmek amacıyla EB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan özel bir sınavdır. BİLSEM Zeka olarak her sınıf için hazırlanmış BİLSEM Deneme Sınavları ile seviyenizi ölçebilirsiniz. 

BİLSEM’in Amacı ve Hedefleri Nelerdir?

BİLSEM Nedir 1

Bilim ve Sanat Merkezleri, özel yetenekli öğrencilerin erken yaşlarda keşfedilmesini ve bu keşif sonrasında yeteneklerinin geliştirilmesini amaçlayan eğitim kurumlarıdır. Bu merkezler, öğrencilerin potansiyellerini en üst seviyeye çıkararak akademik, bilimsel veya sanatsal becerilerini öne çıkarmayı hedefler. BİLSEM, sınavlara hazırlanma amacıyla değil, süreç odaklı ve proje tabanlı bir öğretim modeliyle eğitim sunar. Burada sınıf geçme veya not alma gibi geleneksel hedefler yerine, öğrencilerin yeteneklerini geliştirebilmeleri ve istenilen niteliklere uygun projeleri gerçekleştirebilmeleri ön plandadır. Bu yöntemle, öğrenciler teorik bilgileri özümseyerek uygulama becerilerini geliştirir ve yaratıcı projelerle kendilerini ifade etme fırsatı bulurlar. BİLSEM nedir başlığında okul dışında BİLSEM ‘ler de verilen programlardan bahsetmiştik gelin hep beraber bu programlar nelermiş inceleyelim.

BİLSEM Programları Nelerdir?

BİLSEM eğitim programlarının temel amacı öğrencilerin yetenek alanlarına yönelik derinlemesine eğitim alması esasına dayanmaktadır. BİLSEM programları çocukların gördüğü örgün eğitim saatlerinin dışında hafta içi veya hafta sonu olacak şekilde tasarlanmıştır. BİLSEM programları şu şekildedir; 

BİLSEM Nedir 2

 1. Uyum Programı: Öğrencilerin BİLSEM ‘e uyum süreçlerinin hızlanması için yapılan uygulamadır. 
 2. Destek Eğitim Programı: Bireylerin belirli alanlardaki eksikliklerini veya ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik düzenlenen özel eğitimlerdir.
 3. Bireysel Yeteneklerini Fark Ettirme Programı: Çocukların içlerindeki yetenekleri ve ilgi alanlarını keşfetmelerine yardımcı olmak için çeşitli etkinlikler ve çalışmalar içerir. 
 4. Özel Yetenekleri Geliştirme Programları: Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun olarak derinlemesine bilgi ve beceri geliştirmelerini teşvik eder ve onları ilgi duydukları alanlarda uzmanlaşmaya yönlendirir.
 5. Proje Üretimi ve Yönetimi Programı: Öğrencilerin araştırma, planlama, uygulama ve sunum süreçlerini içeren gerçek dünya projeleri oluşturmalarını hedefler.

Birçok özel yetenekli çocuk akademik anlamda tam anlamıyla başarı sağlamış durumda değiller bu yüzden BİLSEM programlarından olan ‘akademik destek programını’ gelin daha detaylı inceleyelim. 

Akademik Destek Programı 

Akademik alanda güçlük yaşayan öğrencilere yönelik olarak tasarlanmış özel bir eğitim programıdır. Bu program, öğrencilerin akademik başarılarını artırmayı hedefler ve onlara derslerinde daha başarılı olma imkânı sunar. Örgün öğretimde gördükleri dersler ise çocukların yeteneklerini geliştirmesine veya ilgi alanlarını öğrenmesine dair programlar yoktur fakat BİLSEM ‘ler de bu imkâna sahipler. Nasıl mı gelin hep beraber bir sonraki başlıkla birlikte öğrenelim. 

Yetenek Alanları Programı

Yetenek Alanları Programı, öğrencilerin özel yeteneklerini en üst düzeyde değerlendirerek ilgi duydukları alanlarda derinlemesine bilgi ve beceri sahibi olmalarını sağlar. Bu program, öğrencilere kendilerini geliştirmelerine ve ilgi duydukları alanlarda uzmanlaşmalarına olanak tanır. Bu program sayesinde öğrenciler, ilgi duydukları konularda daha derinlemesine bilgi edinirken, kendilerini geliştirme ve başarıya ulaşma yolunda emin adımlarla ilerlerler

 • Matematik ve Fen Bilimleri Programı

Matematik ve Fen Bilimleri Programı, öğrencilere matematik ve fen bilimleri alanlarında ilgi ve yeteneklerini geliştirme fırsatı sunar. Program, öğrencilerin bilimsel düşünme, problem çözme ve analitik becerilerini geliştirerek onları geleceğin bilim insanları ve mühendisleri olarak hazırlar. Bu çalışmaları atölye çalışmaları, laboratuvar deneyleri gibi teori üzerine değil uygulamalarla pekiştirmelerine yardımcı olurlar. 

 • Sosyal ve Beşeri Bilimler Programı 

Sosyal ve Beşeri Bilimler Programı, öğrencilere insan toplumlarının ve kültürlerinin anlamını ve etkileşimini anlamalarına olanak tanır. Bu sayede öğrenciler, sosyal dünyaya daha duyarlı ve empati sahibi bireyler olarak yetişirler. Program, öğrencilerin sosyal ve beşeri bilimler alanlarına olan ilgilerini pekiştirerek gelecekte bu alanlarda başarılı kariyerlere yönlendirebilir ve topluma faydalı katkılar sağlama potansiyellerini artırır. 

BİLSEM Başvuru ve Kabul Süreci

BİLSEM Nedir 3

Bilim ve Sanat Merkezleri’ne (BİLSEM) kabul ve başvuru süreci, ülkenin eğitim sistemi ve BİLSEM ‘in politikalarına göre değişebilir. Ancak genellikle adaylar, başvuru duyuruları döneminde belirtilen tarihlerde aşağıda belirtilen aşamaları gerçekleştirebilirsiniz: 

1. Başvuru duyuruları genelde BİLSEM in resmi web sitesinde, eğitim bakanlığının web sitesinde veya yerel basında yayımlanır. 

2. BİLSEM’ e başvurmak için koşullar belirtilir. 

3. Öğrenciler, başvuru döneminde belirtilen tarihler arasında başvuru formunu doldurup, gerekli belgeleri tamamlayarak BİLSEM ‘e başvururlar.

Kabul ve Yerleştirme kısmında ise sınav sonuçları veya performans değerlendirmeleri doğrultusunda BİLSEM, başarılı olan öğrencileri kabul eder ve yerleştirme işlemlerini yapar. Kabul edilen öğrencilere BİLSEM ‘de eğitim almaya hak kazandıklarına dair belge veya yazı verilir.  BİLSEM Kayıt işlemleri ayrıntılı bilgiye BİLSEM kayıt nasıl yapılır? Gerekli Belgeler Nelerdir?  konulu blog yazımızdan ulaşabilirsiniz. 

BİLSEM Eğitim Süreci ve İşleyişi 

BİLSEM eğitimi süreç odaklı, proje tabanlı öğretim modeliyle öğretim sağlanır ve öğrencilerin istenilen niteliklere uygun projeler gerçekleştirmeleri beklenir. Genel olarak BİLSEM’ lerin işleyişi şu şekildedir: 

• Başvuru ve Kabul Süreci: Başvuru koşullarına uygun olan öğrenciler, sınav veya performans değerlendirmesi sonucunda kabul edilir ve eğitim programına dahil olurlar. 

Yetenek Alanlarını Belirleme: Özel yetenekli oldukları alanlar tespit edilir ve bu alanlarda derinlemesine bilgi ve beceri sahibi olmaları sağlanır. 

• Özel Eğitim Programları: Bu programlar, matematik, fen bilimleri, sosyal bilimler, sanat, müzik, spor gibi çeşitli alanları kapsayabilir. 

• Eğitim İçeriği: Proje tabanlı öğrenme, laboratuvar deneyleri, atölye çalışmaları ve yarışmalar gibi etkinliklerle öğrencilerin katılımını teşvik ederler. 

• Rehberlik ve Mentörlük: Öğrencilere, alanında uzman öğretmenler ve uzmanlar tarafından rehberlik ve mentörlük yapılır. BİLSEM’ lerin özel yetenekli ve ilgili öğrencilere zengin içerikli ve özgün eğitim fırsatları sunarak onların potansiyellerini en üst düzeyde değerlendirmeyi hedefler.

BİLSEM ’in Avantajları ve Getirileri 

BİLSEM Nedir 4

BİLSEM nedir başlığımızda BİLSEM den söz etmiştik, özel yetenekli çocuklarımızın ileriki dönemdeki hayatına hazırlayan bir okuldu böyle bir okulun tabii ki pek çok avantajı bulunmaktadır hadi gelin birlikte inceleyelim: 

• Özel Yetenekleri Geliştirme

• Derinlemesine Bilgi ve Beceri Kazanma

• Akademik Başarı

• Özgüven ve Motivasyon Artışı

• Yaratıcılık ve Problem Çözme Becerileri 

• Sosyal ve Kişisel Gelişim

• Yarışmalar ve Etkinlikler 

• Kariyer ve Üniversite Hazırlığı 

Bu avantajlar sayesinde bireyler akademik ve kişisel başarının yanı sıra topluma katkı sağlayacak bireyler olarak yetişirler. Daha detaylı bilgi için BİLSEM’in avantajları ve faydaları konulu blog yazımıza göz atabilirsiniz.

BİLSEM Öğrencilerin Başarısını Nasıl Etkiler?

BİLSEM öğrencilerin başarısını tabii ki olumlu yönden etkiler çünkü BİLSEM, öğrencilerin yeteneklerini en üst düzeyde değerlendirmeyi ve potansiyellerini gerçekleştirmeyi hedefler. Öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda daha iyi motive olmalarını, derinlemesine bilgi ve beceri sahibi olmalarını sağlayarak akademik ve kişisel başarılarını artırır. 

BİLSEM’ e Başvurmak İsteyen Öğrenci ve Ailelere Tavsiyeler 

• Öncelikle BİLSEM nedir bunu detaylı bir şekilde inceleyin. 

• Ebeveynler, çocukları için BİLSEM’ e başvurmak istiyorlarsa, erken dönemde başvuru tarihlerini ve koşullarını araştırmalı ve başvuru duyurularını takip etmelidirler.

• Başvurmadan önce, çocuğunuzun hangi alanlarda özel yetenekleri olduğunu ve hangi konulara ilgi duyduğunu gözlemleyin. 

• Çocuğunuzun BİLSEM’ e katılmak için gerçekten istekli ve motive olduğundan emin olun. 

• Çocuğunuzun başvuru sürecine hazırlanmasına yardımcı olun, gerektiğinde ekstra çalışmalar veya özel dersler almasına destek olun. 

• Ebeveynler olarak, çocuğunuzun eğitimine ve yeteneklerine en uygun olan BİLSEM’ i seçmek için farklı BİLSEM’ lerin programlarını ve hedeflerini araştırın. 

• Çocuğunuzun BİLSEM’ e katılmak isteyip istemediğine saygı gösterin. 

• Son olarak da BİLSEM sınavı nedir bunu en ince detayına kadar öğrenin ki çocuğunuz ona göre bir hazırlık dönemine girsin. 

BİLSEM’ in Eğitim Sistemimize Katkıları Nelerdir? 

BİLSEM sayesinde ülke gençliği, çeşitli alanlarda yeteneklerini ve bilgi birikimlerini en iyi şekilde kullanarak topluma ve ülkeye daha fazla katkıda bulunur. BİLSEM, özel yetenekli ve ilgili öğrencilere özel eğitim programları sunarak potansiyellerini en üst düzeyde değerlendirme imkanı sağlar. Bu sayede yetenekli öğrencilerin daha ileri seviyede bilgi ve beceri sahibi olmaları ve yeteneklerini geliştirmeleri desteklenir. BİLSEM ‘ler, öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda özel eğitim programları sunar. Bu farklı ve yenilikçi eğitim modelleri, genel eğitim sistemine de katkıda bulunarak daha çeşitli ve etkili öğrenme yöntemlerinin geliştirilmesini sağlar.

BİLSEM Nedir ile ilgili Sıkça Sorulan Sorular

BİLSEM hakkında merak edilen, sıkça sorulan soruları yanıtlamak için bu blog yazısında detaylı bilgilere yer vereceğiz. Hazır mısınız! 

BİLSEM Kazanmak Ne İşe Yarar?

 Bilim ve Sanat Merkezleri’ne (BİLSEM) kabul edilmek, öğrencilere çeşitli önemli avantajlar sağlar. BİLSEM kazanmanın bazı faydaları şunlardır: 

• Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi: Matematik, fen bilimleri, sanat, müzik, spor gibi alanlarda ilgi duydukları ve yetenekli oldukları konularda uzmanlaşma fırsatı elde ederler. 

• Derinlemesine Bilgi ve Beceri Kazanma: Özel eğitim programları ve atölye çalışmaları ile öğrenciler yetenekleri doğrultusunda ileri seviyede eğitim alırlar. 

• Akademik Başarı: Öğrencilere özel eğitim ve rehberlik desteği sağlayarak derslerinde daha iyi performans göstermelerini teşvik eder.

• Yaratıcılık ve Problem Çözme Becerileri: Proje tabanlı öğrenme ve laboratuvar deneyleri gibi etkinliklerle öğrencilerin analitik düşünme yetenekleri desteklenir.

• Sosyal ve Kişisel Gelişim: Yarışmalar ve Etkinlikler: BİLSEM, öğrencileri yarışmalara ve etkinliklere katılmaya teşvik eder. Bu yarışmalar, öğrencilerin yeteneklerini sergilemelerini ve özgüvenlerini artırmalarını sağlar.

BİLSEM Kaç Yıl Eğitim Veriyor?

BİLSEM’ ler, öğrencilerin genellikle 5. sınıftan itibaren başlayan ortaokul döneminden, 12. sınıfa kadar süren lise dönemine kadar eğitim sunarlar. BİLSEM’ ler de öğrencilerin özel yetenekleri ve ilgi alanları doğrultusunda derinlemesine eğitim alması hedeflendiği için, uzun süreli bir eğitim süreci sunarlar. 

BİLSEM Öğrencileri Ne Yapar? 

BİLSEM öğrencileri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda zengin ve özgün eğitim imkânlarına sahip olurlar. Bu sayede potansiyellerini en iyi şekilde değerlendirir, ilgi duydukları alanlarda uzmanlaşır ve başarılarına katkı sağlarlar. 

BİLSEM Sınavına Kimler Girebilir? 

BİLSEM sınavlarına genellikle özel yetenekleri olan, ilgi ve başarıları doğrultusunda potansiyeli olan öğrenciler başvurabilir. BİLSEM sınavına genellikle ilkokul veya ortaokul öğrencileri katılabilir. Sınavın detayları ve yaş aralığı her BİLSEM ‘e göre farklılık gösterebilir, çünkü bu süreç ülkenin eğitim sistemi ve BİLSEM ‘in belirlediği yönergeler doğrultusunda düzenlenir. 

BİLSEM Sınavı Ne Zaman Yapılıyor?

2022-2023 döneminde öğrenciler, 14 Ocak – 9 Nisan 2023 tarihleri arasında yetenekleri doğrultusunda değerlendirmeye tabi tutulacaklar. Bireysel değerlendirme sınavları ise 15 Mayıs – 28 Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 

BİLSEM’in Faydası Var Mı? 

Evet, Bilim ve Sanat Merkezleri’nin (BİLSEM) birçok faydası vardır. BİLSEM ‘ler, öğrencilere özel yeteneklerini geliştirme ve ilgi duydukları alanlarda uzmanlaşma fırsatı sunarlar.

İşte BİLSEM’in bazı faydaları: 

• Özel Yetenekleri Geliştirme 

• Derinlemesine Bilgi ve Beceri Kazanma 

• Akademik Başarı 

• Özgüven ve Motivasyon Artışı

• Yaratıcılık ve Problem Çözme Becerileri 

• Sosyal ve Kişisel Gelişim 

• Yarışmalar ve Etkinlikler 

• Kariyer ve Üniversite Hazırlığı 

BİLSEM Öğrencileri İstedikleri Okullara Gidebilirler Mi?

BİLSEM ‘in amacı sadece öğrencilerin özel yeteneklerini geliştirmek ve ilgi duydukları alanlarda uzmanlaşmalarına yardımcı olmaktır. BİLSEM, öğrencileri belirli bir üniversiteye veya okula yönlendirmek için tasarlanmamıştır. Yani BİLSEM öğrencileri, BİLSEM den sonra kendi istekleri doğrultusunda herhangi bir üniversiteye veya okula başvurabilirler. BİLSEM öğrencileri, aldıkları özel eğitim ve yetenek geliştirme sayesinde daha rekabetçi ve başarılı bir şekilde üniversite sınavlarına ve okul başvurularına hazırlanma avantajına sahip olurlar. Bu nedenle, BİLSEM mezunları genellikle tercih ettikleri üniversitelere ve okullara başarıyla kabul edilirler. Ancak son karar, öğrencinin akademik performansı, sınav sonuçları ve tercihleri doğrultusunda belirlenir. 

BİLSEM Okulları Ücretli Mi? 

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarının bir bölümüdür ve genellikle ücretsizdir. BİLSEM ‘lere başvuruda bulunan öğrencilerden ücret alınmaz ve eğitimleri için herhangi bir ücret talep edilmez. H3:BİLSEM Yatılı mı? Hayır, Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Türkiye’de genellikle yatılı okullar değillerdir. BİLSEM ‘ler , Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarının bir bölümüdür ve öğrenciler günlük olarak okula gidip gelirler. Yani öğrenciler BİLSEM de eğitim alırken, evlerinde veya aileleriyle yaşadıkları yerlerde kalırlar. 

BİLSEM’ de Kaç Kişi Eğitim Alıyor?

Öğrenci başvuruları ve sınav sonuçlarına göre öğrenci alımı yapılır ve belirli bir dönemde okulda bulunan öğrenci sayısı belirlenir. Her dönemde bu sayı değişebilir. Eğitim alacak öğrenci sayısını kesin olarak öğrenmek için, ilgili BİLSEM ‘in resmi web sitesini veya Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilgili sayfalarını takip etmek ve başvuru dönemlerini izlemek önemlidir. 

BİLSEM Üstün Zekalılar İçin Mi? 

Evet üstün zekalılar için kurulmuş bir eğitim kurumudur. Zeka ve yaratıcılık alanlarında öne çıkan öğrenciler, Bilim ve Sanat Merkezleri’ne (BİLSEM) yönelik özel yetenek sınavı ile seçilerek, özel eğitim olanaklarından faydalanma şansı elde ediyorlar.

Sonuç olarak BİLSEM, üstün yetenekli çocukların potansiyellerini en üst düzeyde değerlendiren ve ilgi duydukları alanlarda derinlemesine bilgi ve beceri kazanmalarına olanak tanıyan önemli bir eğitim kurumudur. Öğrenciler, BİLSEM sayesinde özel yeteneklerini keşfeder, yaratıcılıklarını geliştirir ve akademik başarılarına katkı sağlarlar. Bu özel eğitim programları, ülkenin eğitim sistemine değerli katkılarda bulunur ve yetenekli gençlerin topluma daha fazla fayda sağlamalarına olanak tanır. BİLSEM’ in varlığı, ülkemizin geleceğindeki bilim, sanat ve sosyal alanlarda yetenekli bireylerin yetişmesine ve ülkenin kalkınmasına önemli bir katkı sunar. 

Eğer çocuğunuz BİLSEM Sınavlarına hazırlanıyorsa BİLSEM Zeka uygulaması kaçırılmayacak fırsat. Çocuklarımızı sadece BİLSEM sınavlarına hazırlamakla kalmayıp, okul derecesine ve günlük yaşamında da olumlu olarak etkileyeceğimize eminiz. BİLSEM Uygulamasını ( AppStorePlayStore) hemen indirin ve BİLSEM’e hazırlık için Avantajlı Zeka Paketlerinden yararlanın!

Sayısal

Hafıza

Sözel

Görsel

Mantık

Dikkat

Çocuklarımızın okul derslerinde başarı, yeni nesil sınavlara adaptasyon, zeka ve dikkat gelişimi için en büyük yardımcısı olan Bilsem Zeka’da şimdi kampanya var!

Uygulamamızı aşağıdaki linklerden ücretsiz indirebilirsiniz 

Dilerseniz web portalmınızdan da uygulamayı indirmeden kullanabilirsiniz.

Öğrenci Sınıf Bilgisi
Görüşme Saati