BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNİN OKULDAN FARKLARI

  • BİLSEM’lerle ilgili en önemli yanılgılardan biri, BİLSEM’lerin okul şeklinde yapılandığı veya okulun tekrarı olduğudur. Ancak devlet okullarından önemli farkları bulunmaktadır. Öncelikle öğrencilerini adrese dayalı sistem üzerinden doğrudan belirleyen bir kurum değildir, belirli değerlendirme aşamalarından geçen ve şartları sağlayan öğrencilerin kabul edildiği bir kurumdur.
  • Ayrıca BİLSEM’ler resmî okullardaki gibi herkese uygulanan bir öğretim programı ve öğretim sürecinden ziyade, farklılaştırılmış bir programın ve küçük grup ya da bireyselleştirilmiş öğretimin uygulandığı bir kurum özelliği göstermektedir. BİLSEM’lerde öğrencilere üç alanda destek eğitim hizmetleri sağlanmaktadır. Bunlar; genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar ve müziktir.
  • BİLSEM’leri diğer resmî okullardan ayıran bir diğer özellik, kurumda çalışılan öğretmenlerin seçilme şeklidir. BİLSEM öğretmeni olmak isteyen öğretmenlerin en az 3 yıl öğretmen olarak görev yapmış olması, özel yetenekliler ile ilgili bir bölümden mezun olmuş olması, yüksek lisans veya doktora yapmış olması, ödül almış olması, projelerde görev almış olması ve bilimsel yayınlar yapmış olması önemli seçilme kriterlerini oluşturmaktadır.
  • BİLSEM’ler, aynı zamanda okul dışı kalan zamanlarda eğitim vermesi ve okuldaki programa uymak zorunda olmaması ile de resmî okullardan ayrılmaktadır. Öğrenciler BİLSEM’lerde sınav odaklı bir değerlendirmeye tabii tutulmamaktadırlar.
  • Öğrenciler genel olarak dönem boyunca gösterdikleri performanslar açısından, öğretmenler kurulunca değerlendirilmekte ve bu değerlendirmede başarılı bulundukları sürece eğitimlerine devam etmelerine izin verilmektedir.
  • Ayrıca BİLSEM’lerde proje aşamasında öğrenciler, bir proje üretmeli ve bunu sunmalıdır. Dahası zorunlu olmasa dahi bu projeleri ile ulusal ve uluslararası yarışmalara katılması gibi farklılıklar söz konusudur.
  • BİLSEM’lerin atölye ve uygulama alanları şeklinde yapılanmış olması ve olağan sınıf görüntüsünden farklı bir fiziksel ortama sahip olması da bu kurumları olağan sınıflardan ayırmaktadır.

Öğrenci Sınıf Bilgisi
Görüşme Saati