ÇOCUKLARDA PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİ GELİŞTİRME YOLLARI

Hepimiz günlük hayatta çözmek zorunda kaldığımız birçok problemle karşılaşıyoruz. Hayatın doğal akışında bu problemlerle karşılaşmaya da devam edeceğiz. Çocuklarımızın da kendi hayatında karşılaşacağı sorunlar, problemler olacağını düşündüğümüzde yapmamız gereken; çocuklarımızı problemlerle sağlıklı bir şekilde başa çıkabilen, problem çözme becerileri yüksek bireyler olarak yetiştirmektir.

Problem çözme, problemin tanımlanması, probleme ve çözümüne ilişkin bilgilerin toplanması, en uygun çözüm yolunun uygulamaya konulması ve sonucun değerlendirilmesidir. Problem çözme becerisi yaşamın ilk yıllarından itibaren desteklenmesi gereken, tüm yaşam boyu süren becerilerden biri olarak kabul edilmektedir. Yapılan çalışmalarda, 4 yaş kadar erken bir dönemde çocukların uygun bir eğitimle problem çözme becerisini kazanabileceği belirtilmektedir. Bununla birlikte, problem çözücü düşünme becerisine sahip çocukların bireyler arası problem çözme, farklı şekillerde çözüm üretme, ilişki kurma, etkili düşünme ve öğrenme gibi  becerilerin daha iyi düzeyde olabileceği gözlemlenmiştir.

Problem çözme becerisi yüksek olan çocuklar, sorunların üstesinden daha kolay gelebilirken aynı zamanda daha az kaygı ve stres yaşamaktadırlar. Çocukların problem çözme yeteneklerine sahip olması hem sosyal hem de psikolojik gelişimlerinde de büyük öneme sahiptir.

Gelin hep birlikte ebeveynler olarak çocuklarımızın problem çözme becerilerini geliştirmek için neler yapabileceğimize bakalım.

  • Ebeveyn tutumları çocukların gelişiminde oldukça önemlidir. Aşırı koruyucu ya da aşırı baskıcı ebeveyn tutumları çocuklarda problem çözme becerilerinin gelişmesini engellerken demokratik ebeveyn tutumları çocuklarda problem çözme becerilerinin gelişmesine yardımcı olmaktadır.
  • Çocuğunuz bir problemle karşılaştığında onu mutlaka dinleyin. Düşüncelerini sorarak fikirlerini özgürce belirtmelerini sağlayın. Böylece çocuğunuz kendi fikirlerinin önemli olduğunu anlayacaktır.
  • Problemi kendi çözmeye gayret etmesi için çocukların cesaretlendirilmeye ihtiyaçları vardır. Çocukları cesaretlendirerek problem ile ilgili düşünmeye teşvik edin.
  • Çocuğunuz yerine problemleri çözmek yerine kendi fikirlerinizi de belirtebilir ancak son kararı çocuğunuza bırakın.
  • Çocuğunuza ev içerisinde sorumluluklar verebilirsiniz. Böylece kendine olan güveni artacak ve problemlerine daha kolay çözüm yolları bulacaktır.
  • Probleme yönelik çocuğunuzla birlikte beyin fırtınası yaparak gerçekçi olan ve olmayan tüm farklı çözüm yollarını listeleyin. Sonrasında çocuğunuzun bu listeden en uygun çözüm yolunu seçmesine fırsat tanıyın.
  • Oyun çağındaki çocukların gelişimlerine çeşitli oyunlar katkı sağlamaktadır. Akıl ve zeka oyunları da bu noktada çocukların problem çözme becerilerinin gelişmesine katkı sağlar. Online ortamda çocuklara zeka soruları ve bilişsel gelişimlerine yardımcı olan BİLSEM ZEKA uygulaması problem çözme becerilerine de katkı sağlamaktadır. Siz de uygulamayı indirerek çocuğunuzla BİLSEM ZEKA’yı tanıştırın.
Öğrenci Sınıf Bilgisi
Görüşme Saati