ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLARDA MERAK DUYGUSU

Çocuklar gelişim özellikleri gereği her şey hakkında merak duyup fazla soru sorma eğilimindedirler. Bir de özel yetenekli oldukları zaman bu durum daha da yoğun bir şekilde görülebilmektedir. Merak duygusu ve soru sorma olumsuz bir durum olmamakla birlikte çocuğun gelişiminin sağlıklı olduğunun bir göstergesidir. Keşfederek öğrenmenin temelini oluşturur.

  • Merak duygusu motivasyonu artırır ve bireyi yeni şeyler öğrenmeye teşvik eder.
  • Merak eden bir zihin kendini geliştirebilir.
  • Merak eden çocuklar daha hızlı öğrenir.
  • Merak duygusu özel yetenekli bireylerin yaratıcılıklarını destekleyen en önemli unsurlardan biridir.
  • Yaratıcı bireyler sorunlara daha kestirme ve etkili çözümler bulabilir, çevresel koşullara daha iyi uyum sağlayabilir ve değişimlere açık olur.

Özel yetenekli bireylerin fazla soru sormaları anne ve babalara veya çevresindeki yetişkinlere sıkıcı gelebilir. Sorulan sorulara cevap vermeme, geçiştirme veya azarlama gibi olumsuz tepkilerin verilmesi çocuklarda merak duygusunun körelmesine yol açabilir. Bu nedenle ebeveynler ve öğretmenler bu konuda dikkatli olmalıdır.

Peki nasıl davranılmalı onlara bakalım.

  • Özel yetenekli çocuklara merak duygularının ve yaratıcıklarının gelişmesi için onlara soru sorma imkânları tanıyın.
  • Cevap veremediğiniz konularda çocukla birlikte araştırma yoluna gidin.
  • Onlara farklı nesneler, araçlar tanıtın ve yorum yapabilecekleri durumlar oluşturun.
  • Çocukların fikirleri ile alay etmek, düşüncelerine değer vermemek, duygularını kabul etmemek, onları eleştirmek, ayıplamak onların merak duygularını köreltir. Merak duygusunu köreltmeden zihninde yeni sorular oluşmasını sağlayın.
  • Özellikle ailesi tarafından soruları geçiştirilmeden yanıtlanan çocuklar, okulda da anlamadıkları şeyleri öğretmenlerine sorma konusunda daha rahattırlar. Öğretmenine daha fazla soru sorabilen çocukların, genellikle derslerinde daha başarılı oldukları gözlenir. Sorularına cevap verilmeyen veya geçiştirilen çocuklar ise kendilerini değersiz hissederler ve okulda da soru sormaktan çekinirler. Bu sebeple çocukların soruları sabırla cevaplandırılmalıdır.
Öğrenci Sınıf Bilgisi
Görüşme Saati