ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR İLE İLGİLİ YANLIŞ İNANIŞLAR

Özel yeteneğin ne olduğu, özel yetenekli bireylerin özellikleri ve eğitimleri ile ilgili toplum tarafından birtakım yanlış inanışlar olduğu yapılan çalışmalarda ele alınmıştır. Bu yazıda bahsedilen yanlış inanışlardan çok yaygın ve değişime dirençli olanlardan birkaçını inceleyeceğiz

1. Bütün çocuklar özel yeteneklidir.

Her çocuğun olumlu özellikleri, güçlü yanları ve yetenekleri vardır. Fakat bu, her çocuk özel yeteneklidir demek için yeterli değildir. Çocukları bu şekilde etiketlemek çocuğu taşıyamayacağı, dahası taşımasına gerek olmayan bir yükün altına sokmak demektir. Özel yetenek kavramı daha iyi, daha mükemmel demek değildir, bu terim sadece bir grup öğrencinin tanılanarak eğitim-öğretim ortamlarında ihtiyaçlarına uygun uyarlamaların yapılmasına imkân tanır.

2. Özel yetenekli öğrenciler her şeyde başarılı olurlar.

Bir çocuğun özel yetenekli tanısı alması, her alanda başarılı olacağının ya da olması gerektiğinin göstergesi değildir. Fen bilimlerine çok ilgi duyan bir öğrenci, aynı ilgi ve başarıyı dil bilimlerinde göstermeyebilir ya da sosyal bilimlerde başarılı olan bir öğrenci, matematik alanında sınıfın en iyisi olmak durumunda değildir. Üstünlüğü her alandaki akademik başarıyla eş değer tutmak kavramı algılayışımızın oldukça sığ olduğunun bir göstergesidir. Çocuktan özel yetenekli olduğu için her alanda başarılı olmasını beklemek hatalıdır. Bu durum, çocuk için yaralayıcı ve zararlı olabilecek gerçek dışı beklentilere sahip olunduğunu gösterir. Sağlıklı ve gerekli olan, tüm çocuklarla ilgili gerçekçi beklentilere sahip olunmasıdır. Çevrenin gerçekçi beklentilere sahip olması, bireyin de kendiyle ilgili gerçekçi hedefler koyabilmesine ve çabaya odaklanabilmesine
yardımcı olur.

3. Özel yetenekli çocukların desteğe ihtiyacı yoktur, kendi başlarına idare ederler.

Özel yetenekli çocuklar, akranlarına oranla akademik olarak oldukça ileridedir ve hızlı öğrenirler; bu da çocukların standart müfredatla karşılaştığında sıkılmasına, öğrenme ile ilgili olumsuz deneyimler yaşamasına neden olabilir. Bu noktada özel yetenekliler ve eğitimleri hakkında bilgi sahibi eğitimcilerin desteğine ve yönlendirmelerine ihtiyaç duyarlar. Eğitim ortamlarında bu düzenlemeler yapılmazsa potansiyelleri oranında gelişmeleri mümkün olmayabilir. Çalışmalar, doğru şekilde desteklenmediklerinde yaşadıkları sıkılma ve kaygı gibi durumların beklenenden düşük başarı, sağlıksız çalışma alışkanları ve umutsuzluk gibi sorunlara yol açabildiğini göstermiştir. Destek ihtiyacı elbette akademik konularla sınırlı değildir, sahip oldukları farklı gelişimsel özelliklere göre sosyal ve duygusal boyutlarda da rehberliğe ihtiyaç duyabilirler.

BİLSEM ZEKA bu noktada özel yetenekli çocukların hem kendilerini geliştirecekleri hem de eğlenebilecekleri bir uygulama! Siz de hemen aşağıdaki linke tıklayarak uygulamayı indirin, çocuklar BİLSEM ZEKA ile tanışsın.

Öğrenci Sınıf Bilgisi
Görüşme Saati