Category:

Aile

Başarısız Çocuğa Nasıl Davranmalı?

BAŞARISIZ OLAN ÇOCUĞA NASIL DAVRANMALI?

Çocuğunun okulda başarısız olması, ebeveynler ve eğitimciler için endişe verici bir durumdur. Ancak bu, birçok öğrenme fırsatını ve değerli öğretici anları beraberinde getirebilir. Bu yazıda, çocuğunuzun derslerinde başarısız olduğu durumda nasıl bir yaklaşım benimsemeli ve ona nasıl destek olmalı konularını ele alacağız. Sınav sonuçları, çocuğunuzun eğitim yolculuğunun sadece bir aşamasını temsil eder. Başarısızlık, gelecekteki başarılar için bir köprü olabilir. Ancak önemli olan, çocuğunuza bu deneyimi olumlu bir şekilde nasıl dönüştürebileceğinizi ve onun özsaygısını güçlendirebileceğinizi öğrenmektir. Başlık konumuzun altında bulunan maddeler,

Continue reading ➝
Eğitimde ailenin Rolü ve Önemi

EĞİTİMDE AİLENİN ROLÜ VE ÖNEMİ

Çocukların eğitimi, toplumun geleceğini şekillendiren en önemli unsurlardan biridir. Bu eğitim sürecinde ailenin eğitimdeki rolü ise hiçbir zaman göz ardı edilemez. Aileler, çocuklarının başarılı bir eğitim hayatına sahip olmaları için kilit bir rol oynarlar. Ancak ailelerin eğitimdeki etkileri sadece ders kitaplarına yardımcı olmakla sınırlı değildir. Değerler ve Ahlaki Normlar, Motivasyon ve İlgilendirme, Eğitim Destek ve Kaynakları, Eğitim Alışkanlıkları, Sosyal Beceriler gibi özelliklerinde önemli rolleri vardır. Bu unsurlar, ailelerin çocuklarının eğitimine olan katkılarını sadece birkaç örnek olarak göstermektedir. Aileler, çocuklarının karakter

Continue reading ➝

ÇOÇUĞUN DERS BAŞARISININ ARTIRILMASI İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Çocuğun ders başarısını artırmak için, ilk olarak onun öğrenme tarzını anlamak önemlidir. Çocuğunuz görsel, işitsel veya dokunsal öğrenmeye daha yatkınsa, bu yönde destek sağlamak faydalı olabilir. Ayrıca, düzenli ve sakin bir çalışma ortamı oluşturarak dikkatinin dağılmamasını sağlamak, ödevlerini ve dersleri düzenli takip etmek ve gerektiğinde yardım eli uzatmak da önemlidir. Çocuğun ilgisini çekebilecek ekstra aktiviteler ve öğrenme materyalleri kullanmak, motivasyonunu artırabilir. Son olarak, açık iletişim kurmak ve onun ilgi alanlarına saygı göstermek, ders başarısını artırmak için önemli adımlardır. Başarısız Çocuğa

Continue reading ➝

BİLİŞSEL GELİŞİM NEDİR? ÇOCUĞUNUZ İÇİN NEDEN ÖNEMLİDİR?

Bilişsel gelişim bireylerin düşünme, algılama, anlama ve problem çözme sürecidir Erken dönemden itibaren gelişim başladığı için bebek ve çocuklarda bilişsel gelişimin desteklenmesi de oldukça önemlidir. Bu blog yazısında bilişsel gelişim nedir, yaşlara göre gelişim özellikleri, gelişimi etkileyen faktörler ve gelişim evrelerinden bahsedilmiştir. Bilişsel gelişim ne zaman başlar? Bilişsel gelişim anne karnında başlar ve yetişkinliğe kadar devam eder. Özellikle doğumdan sonraki ilk yıllarda bilişsel gelişim oldukça hızlıdır.  Doğumdan İtibaren Çocuklarda Gözlemlenen Bilişsel Gelişim Özellikleri Bilişsel gelişimin tamamlanması yıllar boyunca sürer. Her

Continue reading ➝

ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR İLE İLGİLİ YANLIŞ İNANIŞLAR

Özel yeteneğin ne olduğu, özel yetenekli bireylerin özellikleri ve eğitimleri ile ilgili toplum tarafından birtakım yanlış inanışlar olduğu yapılan çalışmalarda ele alınmıştır. Bu yazıda bahsedilen yanlış inanışlardan çok yaygın ve değişime dirençli olanlardan birkaçını inceleyeceğiz 1. Bütün çocuklar özel yeteneklidir. Her çocuğun olumlu özellikleri, güçlü yanları ve yetenekleri vardır. Fakat bu, her çocuk özel yeteneklidir demek için yeterli değildir. Çocukları bu şekilde etiketlemek çocuğu taşıyamayacağı, dahası taşımasına gerek olmayan bir yükün altına sokmak demektir. Özel yetenek kavramı daha iyi, daha

Continue reading ➝

ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLARDA MERAK DUYGUSU

Çocuklar gelişim özellikleri gereği her şey hakkında merak duyup fazla soru sorma eğilimindedirler. Bir de özel yetenekli oldukları zaman bu durum daha da yoğun bir şekilde görülebilmektedir. Merak duygusu ve soru sorma olumsuz bir durum olmamakla birlikte çocuğun gelişiminin sağlıklı olduğunun bir göstergesidir. Keşfederek öğrenmenin temelini oluşturur. Merak duygusu motivasyonu artırır ve bireyi yeni şeyler öğrenmeye teşvik eder. Merak eden bir zihin kendini geliştirebilir. Merak eden çocuklar daha hızlı öğrenir. Merak duygusu özel yetenekli bireylerin yaratıcılıklarını destekleyen en önemli unsurlardan

Continue reading ➝