ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ EĞİTİMİ VE ÖNEMİ

Erken Çocukluk dönemi

Erken çocukluk dönemi, çocukların hayatlarının en kritik zaman dilimlerinden biridir. Genellikle doğumdan 6 yaşına kadar olan bu evre, çocukların temel yeteneklerini ve yaşam becerilerini kazandığı önemli bir dönemdir. Bu süreçte, çocukların beyin gelişimi hızla ilerler ve kişilikleri şekillenir. Aileleri, bakıcıları ve eğitimcileri ile olan etkileşimleri, çocukların sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Erken çocukluk dönemi eğitimi, çocukların bu kritik dönemde sağlıklı bir şekilde büyümelerini ve gelişmelerini desteklemeyi amaçlar. Bu dönemde verilen doğru eğitim ve destek, çocukların özgüvenlerini artırır ve öğrenmeye olan tutkularını güçlendirir.

Okul Öncesi Eğitim Reklam Banner

Bilsem Zeka olarak, çocuklarımızın bu önemli evredeki gelişimlerine katkıda bulunmak için buradayız. Oyunlaştırılmış eğitim programlarımızla, çocuklarımızın eğlenerek öğrenmelerini ve kendilerine olan güvenlerini artırmalarını sağlıyoruz. Çocuklarımızın gelecekteki başarıları için sağlam bir temel oluşturmak amacıyla birlikte çalışıyoruz. Haydi, çocuklarımızın büyüme ve gelişme serüveninde yanlarında olalım!

Erken Çocukluk Dönemi Nedir?

Erken çocukluk dönemi, doğumdan 6 yaşına kadar olan çocukların gelişiminin en hızlı ve kritik olduğu aşamayı kapsar. Bu dönemde, çocuklar fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal açıdan büyük bir değişim ve gelişim gösterirler. Erken çocukluk dönemi, beyin gelişiminin en hızlı olduğu dönem olması açısından da oldukça önemlidir. Bu nedenle, bu dönemde edinilen deneyimler ve alınan eğitimin çocuğun gelecekteki yaşam başarısını doğrudan etkilediği bilinmektedir.

Okul Öncesi paket

Erken Çocukluk Eğitiminin Önemi Nedir?

Erken çocukluk dönemi bir çocuğun bilişsel, duygusal, sosyal ve fiziksel gelişiminin temellerinin atıldığı zaman dilimidir. Erken çocukluk eğitimi, bu kritik dönemde çocuklara sağlanan destek ve fırsatlar aracılığıyla onların potansiyellerini maksimum düzeyde kullanmalarını sağlar. Erken çocukluk eğitiminin önemini şu şekilde sıralayabiliriz: Erken cocukluk dönemi

 • Beyin gelişimini destekler: Erken çocukluk eğitimi programları, çocukların beyin bağlantılarının gelişmesine ve yeni beceriler öğrenmesine yardımcı olur. Bu da zeka, hafıza, problem çözme ve öğrenme gibi bilişsel becerilerin gelişmesini sağlar.
 • Sosyal ve duygusal gelişimi destekler: Erken çocukluk eğitimi programları, çocukların yaşıtlarıyla etkileşim kurmayı, duygularını ifade etmeyi ve yönetmeyi öğrenmelerine yardımcı olur. Bu da özgüven, benlik saygısı ve sosyal becerilerin gelişmesini sağlar.
 • Dil gelişimini destekler: Erken çocukluk eğitimi programları, çocukların kelime dağarcıklarını geliştirmelerine, dilbilgisi kurallarını öğrenmelerine ve etkili iletişim kurmalarına yardımcı olur.
 • Motor becerileri geliştirir: Erken çocukluk eğitimi programları, çocukların kaba ve ince motor becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Bu da koordinasyon, denge ve hareketlilik becerilerinin gelişmesini sağlar.
 • Okul başarısını artırır: Erken çocukluk eğitimi alan çocuklar, ilkokula daha hazır hale gelirler ve okulda daha başarılı olma eğilimindedirler.
 • Sosyal uyumu sağlar: Erken çocukluk eğitimi alan çocuklar, kurallara uymayı, sırayla beklemeyi ve başkalarıyla paylaşmayı öğrenirler. Bu da onların topluma uyum sağlamalarını kolaylaştırır.
 • Özgüveni ve benlik saygısını artırır: Erken çocukluk eğitimi alan çocuklar, kendine güvenen ve kendi değerini bilen bireyler olma eğilimindedirler.
 • Sağlıklı alışkanlıklar kazandırır: Erken çocukluk eğitimi programları, çocuklara sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve hijyen gibi sağlıklı alışkanlıklar kazandırır.

Erken çocukluk eğitiminin faydaları sadece çocuklarla sınırlı değildir. Aileleri ve toplumun tamamını da etkilemektedir:

 • Ailelerin yükünü hafifletir: Erken çocukluk eğitimi programları, çalışan ebeveynler için çocuk bakımı hizmeti sunarak yüklerini hafifletir.
 • Suç oranlarını azaltır: Erken çocukluk eğitimi alan çocuklar, suça bulaşma riski daha düşük olan bireyler olma eğilimindedirler.
 • Ekonomik kalkınmayı destekler: Erken çocukluk eğitimi, daha nitelikli iş gücü yetiştirerek ekonomik kalkınmayı destekler.

Türkiye’de Erken Çocukluk Eğitimi

Türkiye’de erken çocukluk eğitimi, son yıllarda oldukça önemli bir gelişme göstermektedir. Bu gelişmede, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) ve diğer ilgili kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektörün katkıları önemli rol oynamaktadır.

Bilsem Zeka Okul Öncesi Eğitim

Danışnana bağlantı butonu

4-6 Yaş Döneminde Hangi Eğitimler Verilebilir?

4-6 yaş dönemi, erken çocukluk olarak adlandırılan ve beyin gelişiminin en hızlı olduğu kritik bir dönemdir. Bu dönemde çocuklar oyun yoluyla öğrenmeye ve gelişmeye açıktırlar. Bu nedenle, bu dönemdeki çocuklara verilen eğitimlerin oyun temelli olması ve çocuğun ilgi alanlarına uygun olması önemlidir.

4-6 yaş döneminde verilebilecek bazı eğitimler şunlardır:

Sanatsal ve Yaratıcı Faaliyetler:

 • Resim: Çocuklar, resim yaparak duygularını ifade etmeyi, renkleri ve şekilleri öğrenmeyi ve el becerilerini geliştirmeyi öğrenirler.
 • Müzik: Çocuklar, müzik dinleyerek ve şarkı söyleyerek ritim duygusu, ses tonu ve hafızalarını geliştirmeyi öğrenirler.
 • Drama: Çocuklar, drama oyunları oynayarak hayal güçlerini kullanmayı, kendilerini ifade etmeyi ve sosyalleşmeyi öğrenirler.
 • El sanatları: Çocuklar, el sanatları çalışmalarıyla el becerilerini, koordinasyonlarını ve problem çözme becerilerini geliştirmeyi öğrenirler. Oyunla çocuk egitimi

Bilişsel Becerileri Geliştiren Faaliyetler:

 • Okuma yazma öncesi beceriler: Çocuklara, harfleri, sayıları ve kelimeleri tanıtarak okuma yazma öncesi becerilerini geliştirmelerine yardımcı olunabilir.
 • Matematik: Çocuklara, basit toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini öğreterek matematiksel becerilerini geliştirmelerine yardımcı olunabilir.
 • Bilim: Çocuklara, doğa ve bilimsel kavramlar hakkında bilgi vererek merak duygularını ve problem çözme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olunabilir.
 • Teknoloji: Çocuklara, bilgisayar ve tablet gibi teknolojik araçları kullanmayı öğreterek teknolojiyle olan ilişkilerini sağlıklı bir şekilde kurmalarına yardımcı olunabilir.

Sosyal ve Duygusal Becerileri Geliştiren Faaliyetler:

 • Rol yapma oyunları: Çocuklar, rol yapma oyunları oynayarak hayal güçlerini kullanmayı, empati kurmayı ve sosyalleşmeyi öğrenirler.
 • Hikaye okuma: Çocuklara, hikaye okuyarak dil becerilerini, hayal güçlerini ve empati kurma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olunabilir.
 • Duyguları ifade etme: Çocuklara, duygularını ifade etmeyi ve yönetmeyi öğreterek duygusal zekalarını geliştirmelerine yardımcı olunabilir.
 • Arkadaşlık kurma: Çocuklara, diğer çocuklarla nasıl iletişim kuracaklarını ve arkadaşlık kuracaklarını öğreterek sosyalleşme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olunabilir.

Motor Becerileri Geliştiren Faaliyetler:

 • Hareketli oyunlar: Çocuklar, hareketli oyunlar oynayarak kaslarını, koordinasyonlarını ve denge duygularını geliştirmeyi öğrenirler.
 • Dans: Çocuklar, dans ederek ritim duygusu, koordinasyon ve beden farkındalıklarını geliştirmeyi öğrenirler.
 • Spor: Çocuklar, spor yaparak kaslarını, koordinasyonlarını ve dayanıklılıklarını geliştirmeyi öğrenirler.
 • İnce motor becerileri: Çocuklara, boyama, çizim ve modelleme gibi ince motor becerileri gerektiren faaliyetler yaparak el becerilerini geliştirmelerine yardımcı olunabilir.

Eğitim verirken dikkat edilmesi gerekenler:

 • Eğitim, oyun temelli olmalıdır.
 • Çocuğun ilgi alanlarına ve gelişim düzeyine uygun olmalıdır.
 • Eğitim sırasında çocuğa baskı yapılmamalıdır.
 • Çocuğun başarısı takdir edilmeli ve motive edilmelidir.
 • Eğitim ortamı güvenli ve sevgi dolu olmalıdır.

Unutulmamalıdır ki, 4-6 yaş döneminde en önemli şey, çocuğun mutlu ve sağlıklı bir şekilde büyümesi ve gelişmesidir. Bu nedenle, eğitimler çocuğun bu ihtiyacına uygun şekilde verilmelidir.

Bilsem Zeka’dan Erken Çocukluk Dönemi (4-6 yaş) Çocuklar İçin  Oyunlaştırılmış Eğitimi

Bilsem Zeka olarak, 4-6 yaş arası çocuklar için özel olarak tasarlanmış oyunlaştırılmış eğitim programımızla, çocukların eğlenerek öğrenmelerini ve kendilerine olan güvenlerini artırmalarını sağlıyoruz. İşte Bilsem Zeka’nın erken çocukluk dönemi çocukları için sunduğu avantajlar: Okul öncesi eğitim bil al

 • Yüksek Özgüven İle Okula Başlar: Bilsem Zeka’nın oyunlaştırılmış eğitimi, çocukların özgüvenlerini artırarak okula başlama sürecini olumlu bir şekilde etkiler. Eğitim programımız, çocukların başarılarına odaklanarak onların kendilerine olan güvenlerini artırır. Bu sayede çocuklar, okula başlarken kendilerini daha hazır ve motive hissederler. 
 • Okula İsteyerek Gider: Bilsem Zeka’nın eğlenceli ve interaktif öğrenme deneyimleri, çocukların okula gitmeyi istemesini sağlar. Oyunlaştırılmış eğitim programımız, çocukların merakını ve öğrenme isteğini canlı tutarak okula karşı olumlu bir tutum geliştirmelerine yardımcı olur. 
 • Dersleri Keyifle Dinler: Bilsem Zeka’nın etkileşimli dersleri, çocukların dikkatlerini çeker ve keyifle dinlemelerini sağlar. Oyunlar, şarkılar ve interaktif aktiviteler aracılığıyla sunulan eğitim içeriği, çocukların öğrenmeyi daha eğlenceli ve ilgi çekici hale getirir.
 • Ödevleri Eğlenceye Dönüştürür: Bilsem Zeka’nın oyunlaştırılmış eğitimi, çocukların ödevleri yaparken keyif almalarını sağlar. Ödevler, oyunlar ve interaktif etkinlikler şeklinde tasarlanır, böylece çocuklar öğrenmeyi eğlenceli bir deneyim olarak algılarlar. 
 • Okula ve Arkadaşlarına Kolaylıkla Uyum Sağlar: Bilsem Zeka’nın oyunlaştırılmış eğitimi, çocukların sosyal becerilerini geliştirerek okulda ve arkadaşlarıyla uyum içinde olmalarını sağlar. Eğitim programımız, işbirliği yapma, paylaşma ve iletişim kurma gibi önemli sosyal becerileri destekler. 

Danışnana bağlantı butonu

Bilsem Zeka’nın erken çocukluk dönemi çocukları için sunduğu oyunlaştırılmış eğitim programı, çocukların kendilerine olan güvenlerini artırırken aynı zamanda öğrenmeyi keyifli bir deneyim haline getirir. Bu sayede çocuklar, okul hayatlarına olumlu bir başlangıç yaparlar ve gelecekteki başarıları için sağlam bir temel oluştururlar.8 

Sayısal

Hafıza

Sözel

Görsel

Mantık

Dikkat

Çocuklarımızın okul derslerinde başarı, yeni nesil sınavlara adaptasyon, zeka ve dikkat gelişimi için en büyük yardımcısı olan Bilsem Zeka’da şimdi kampanya var.

Uygulamamızı aşağıdaki linklerden ücretsiz indirebilirsiniz 

Dilerseniz web portalmınızdan da uygulamayı indirmeden kullanabilirsiniz.

Öğrenci Sınıf Bilgisi
Görüşme Saati