BİLSEM’İN AMACI VE ÖNEMİ

Bilim ve Sanat Merkezleri belirli amaçlar doğrultusunda kurulmuştur ve amaçlar BİLSEM yönetmeliğinde belirtilmiştir. Bu amaçların başında özel yetenekli öğrencilerin Atatürk ilke ve inkılaplarını benimseyen; ailesini, vatanını, milletini seven, ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen, bunları davranış hâline getirmiş bireyler olarak yetiştirilmesi gelmektedir. Diğer bir amaç, öğrencilerin bilimsel düşünce ve davranışlarla estetik değerleri birleştiren, üretken, sorun çözen, kendini gerçekleştirmiş bireyler olarak yetişmeleri, yetenekleri ve yaratıcılıklarını erken yaşta fark ederek en üst düzeyde kullanmalarıdır. Bunların yanı sıra öğrencilerin yaratıcı düşünce, keşif, icat, sosyal ilişkilerde başarı, liderlik, iletişim ve sanatsal beceriler kazanmaları, ayrıca özel yetenekleri doğrultusunda bilimsel çalışma disiplini kazanmaları, sorunları çözme, belirlenen ihtiyaçları karşılamaya yönelik projeler gerçekleştirmeleri amaçlanmaktadır. Böylece öğrencilerin bilişsel, sosyal ve ahlaki yönden gelişmeleri sağlanmaktadır.

Yaşı küçük olan çocuklar kendi yeteneklerinin farkında olmayabilirler. Ebeveynler de her ne kadar çocuklarını gözlemleseler de bazen çocukların yeteneklerini keşfedemeyebilirler. İlkokul döneminde fark edilmeyen yetenekler zamanla körelebilir. Bu durum, bireyin geleceğini belki de meslek seçimini bile olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bireyin yeteneğinin keşfedilmesi ve bunu geliştirebilme fırsatı, ruh sağlığına da olumlu katkı sağlamaktadır. BİLSEM kurumları ilkokul düzeyindeki öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkarmak ve yetenekleri doğrultusunda eğitim görüp gelişmelerine yardımcı olması bakımından önem arz etmektedir.

Sizde çocuklarınızın Bilsem kurumlarında eğitim almasını istiyorsanız BİLSEM ZEKA uygulaması tam size göre! Uzman kadromuz ile çocuklar hem eğlenecek hem öğrenecek. Hemen yüklemek için;

AppStore: https://bit.ly/bilsemapp

PlayStore: https://bit.ly/bilsemzeka

Öğrenci Sınıf Bilgisi
Görüşme Saati