2022-2023 BİLSEM ÖĞRENCİ TANILAMA VE YERLEŞTİRME KILAVUZU YAYIMLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü tarafından 2022-2023 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı.

Yayımlanan kılavuzda öğrenci tanılama ve yerleştirme takvimine göre işlem basamakları şu şekilde belirlenmiştir;

TARİH
İŞLEM
05-09 Aralık 2022
İl tanılama sınav komisyonlarının oluşturulması
12-16 Aralık 2022
Bilgilendirme toplantılarının yapılması
19-30 Aralık 2022
Gözlem formlarının doldurulması
02-06 Ocak 2023
Ön değerlendirme randevularının oluşturulması
10 Ocak 2023
Ön değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş
belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden
yayımlanması
14 Ocak 2023
09 Nisan 2023
Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme
uygulamalarına alınması
19 Nisan 2023 Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
24-28 Nisan 2023 İtiraz başvurularının alınması
02-05 Mayıs 2023 İtirazların değerlendirilmesi
24 Nisan 2023
05 Mayıs 2023
Bireysel değerlendirme randevularının oluşturulması
09 Mayıs 2023Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin
giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden
yayımlanması
15 Mayıs 2023
28 Temmuz 2023
Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması
04 Ağustos 2023 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
07-11 Ağustos 2023 Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması
14-18 Ağustos 2023 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların
değerlendirilmesi
14-31 Ağustos 2023 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin
gerçekleştirilmesi

Kılavuza göre bazı önemli noktalara göz atalım.

  • Öğrenci tanılama işlemleri, 1, 2 ve 3. sınıf seviyelerinde yetenek alanı/alanlarında aday gösterilen öğrenciler için kılavuzda belirtilen takvim doğrultusunda gerçekleştirilecektir.
  • Aday gösterme süreci okul yönlendirme komisyonları tarafından yürütülecektir.
  • Her okulda 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinden her bir yetenek alanı için belirtilen her bir sınıf düzeyindeki toplam öğrenci sayısının en fazla %20’si aday gösterilebilecektir.
  • Bir öğrenci en fazla iki yetenek alanından aday gösterilebilecektir.
  • Sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilmek üzere önerilen öğrenci/öğrenciler için “Gözlem Formu”nu doldurulduktan sonra okul yönlendirme komisyonuna teslim edilecektir.
  • Okul yönlendirme komisyonu tarafından aday gösterilmesine karar verilen öğrenci/öğrencilere ait gözlem formları ilgili öğretmenlere imza karşılığında tebliğ edilecektir. Sınıf öğretmenleri, komisyon tarafından tebliğ edilen gözlem formlarını MEBBİS/e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi Modülüne işleyerek kaydedeceklerdir.

Kılavuza ulaşmak için tıklayınız.

BİLSEM ZEKA’nın çocukların gelişimi için hazırladığı eğitimler, kılavuzda verilen “Gözlem Formu”ndaki genel zihinsel yetenek alanındaki kazanımlar ile birebir uyumlu olacaktır. Bilsem zekayı indirip dilediğiniz paketi satın alabilirsiniz. Böylece çocuklar hem bilseme profesyonel bir hazırlık yapmış hem de uzmanlarımız eşliğinde zekalarını geliştirmiş olacak.

Öğrenci Sınıf Bilgisi
Görüşme Saati