BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNE ÖĞRENCİLER NASIL SEÇİLİR?

BİLSEM’lere öğrencilerin nasıl seçildiği son zamanlarda merak edilen konulardan biri olmuştur. Bu süreçte ilk olarak il tanılama komisyonları oluşturulmaktadır. Bu komisyonların aday olan öğrencilerin randevularını planlamak, tanılama sürecini yönetmek, tanılama sonuçlarını takip ve kontrol edip itirazları değerlendirmek gibi görevlere sahiptir.

Öğrenci seçimi 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerinin aday gösterilmesi ile başlamaktadır. Sınıf öğretmenleri öğrencileri gözlem formu kullanarak genel zihinsel, resim ve müzik alanlarında değerlendirip aday göstermektedirler. Aday gösterme sürecinden sonra grup taraması ve bireysel değerlendirme aşamaları ile devam edilmektedir. Öğrenci seçiminde sınıf öğretmenlerinin doldurdukları gözlem formu çok öneme sahiptir. Ayrıca öğrencilerin performans örnekleri öğretmenler tarafından gözlem formuna eklendiğinde daha da etkili hale gelmektedir. Formda yer alan 3 alana yönelik örnek maddeler aşağıdaki gibidir;

GENEL ZİHİNSEL YETENEK ALANI                                               “Sebep-sonuç ilişkisini hızlı kurar.” 
RESİM YETENEK ALANI                                               “Özgün tasarım üretebilir.”
MÜZİK YETENEK ALANI                                                “Dinlediği müzikleri kolayca hatırlar ve tam olarak tekrar eder.”

Resim alanında bireysel değerlendirme yapabilmek için her biri 40 dakika süren iki oturumda, sorulara cevap verme ve çizim yapma süreçlerinin içerildiği bir süreç izlenmektedir. Müzik yetenek alanı için ise adayların “müziksel işitme ve müziksel farkındalıklarına” yönelik sorular içeren bir bireysel değerlendirme süreci işe koşulmaktadır.

Genel zihinsel yetenek alanındaki uygulamalar RAM’larda, resim ve müzik yetenek alanındaki uygulamalar ise BİLSEM’lerde yapılacaktır. BİLSEM’lerde ilkokuldan liseye kadar her düzeyde öğrenci eğitim almaktadır.

BİLSEM ÖĞRENCİ SEÇİM ADIMLARI
Öğrenci Sınıf Bilgisi
Görüşme Saati