ÖZEL YETENEKLİLERLE İLGİLİ DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

YANLIŞ BİLİNENLER

DOĞRULARI

Yardıma ihtiyaç duymazlar, kendi işlerini kendileri yaparlar.

Gelişimlerini destekleyecek iyi bir eğitimciye ve rehbere ihtiyaç duyarlar.

Örgün eğitim yeterlidir.

Özel yetenekli çocuklar örgün eğitim dışında özel eğitime de ihtiyaç duyarlar.

Okul başarıları yüksektir ve okulu severler.

Çoğunlukla yüksek başarı göstermelerine rağmen bazıları düşük başarı gösterebilir veya okulu bırakmak isterler.

Özel yeteneklilerin özel eğitim alması duygusal ve sosyal problemlere neden olur.

Özel yetenekliler yeteneklerini ortaya çıkaramadıkları alanlarda sorun yaşarken özel eğitim ortamı yeteneklerini geliştirmelerini sağlar.

Yüksek zekâ düzeyi başarılı bir geleceğin göstergesidir.

Zekâ ile başarı arasında doğrudan ilişki yoktur, çocuk derse etkin olarak katıldığı sürece başarılı bir gelecek yakalar.

Özel yetenekli öğrenciler düşük not almazlar.

Olumsuz arkadaş çevresi, rekabet olmayan okul ortamı, sınıfa ayak uydurma çabası, arkadaşlarından farklı görünmeme isteği, derste sıkılma, yanlış çalışma alışkanlıkları gibi nedenler ilgilerinin kaybolmasına ve düşük akademik başarı göstermelerine neden olabilir.

Okul desteği yeterlidir.

Okulun yanında ailenin de çocuğun kişisel, sosyal ve yetenek gelişimine destek vermesi gerekir.

Otizmli, asperger sendromlu, özel öğrenme güçlüğü çeken, dikkat eksikliği bulunan ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuk özel yetenekli olamaz.

Bu tür gelişimsel problemler çocuğun özel yeteneğini gölgeleyebilir ve yeteneğin açığa çıkmasına engel olabilir. Örneğin otizmli bir öğrenci sözel yetenek alanında yetersiz olurken görsel, işitsel alanlarda özel yetenekli olabilir.

Çocuk zekâyı yalnızca anne babadan alır.

Zekânın oluşumunda yalnızca kalıtımın değil, çevresel faktörlerin de etkisi vardır.

ÇOCUĞUNUZUN BİLSEM SERÜVENİNDE “BİLSEM ZEKA” YANINIZDA…

Öğrenci Sınıf Bilgisi
Görüşme Saati