BİLSEM SINAV SORULARI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKEN 6 MADDE

BİLSEM Sınav Soruları hakkında bilinmesi gerekekn 6 madde

Bilim ve Sanat Merkezleri tarafından düzenlenen BİLSEM sınavları, öğrencilere genel yeteneklerini ölçme ve bilim/sanat alanlarında derinlemesine keşif yapma fırsatı sunan önemli bir kilometre taşıdır. Bu sınavlar, zeka düzeyini, analitik düşünme becerilerini ve problem çözme yeteneklerini ölçer. Yazımızda, BİLSEM sınavlarının anlamını, sınav yapısını ve öğrencilere sunduğu benzersiz fırsatları keşfedeceğiz. Bu değerli sınavlar, öğrencilerin potansiyellerini ortaya çıkarma ve gelecekteki başarılarına yön verme adına önemli bir adımdır. BİLSEM soruları hakkında bilinmesi gereken 7 maddeyi ele alacağız.

1. BİLSEM Sınav Soruları Neyi Ölçer?

BİLSEM Sınav Soruları, öğrencilerin genel yeteneklerini, zeka düzeylerini, analitik düşünme becerilerini, problem çözme yeteneklerini ve genel olarak bilişsel kapasitelerini ölçer

  • Zeka Düzeyi: BİLSEM sınavları, öğrencilerin zeka düzeyini ölçmeyi amaçlar. Zeka, problem çözme, mantık yürütme, eleştirel düşünme ve yaratıcılık gibi bir dizi bilişsel yetenekle ilişkilidir. 

  • Analitik Düşünme Becerileri: Sınavlar, öğrencilerin analitik düşünme becerilerini değerlendirir. Analitik düşünme, karmaşık sorunları parçalara ayırma, ilişkileri anlama ve sonuçları çıkarma yeteneğini içerir. 

  • Problem Çözme Yetenekleri: BİLSEM sınavları, öğrencilerin problem çözme yeteneklerini ölçer. Bu, verilen bilgileri kullanarak yeni ve karmaşık sorunlara çözümler bulabilme becerisini içerir. 

  • Mantık Yürütme: Sınavlar, öğrencilerin mantık yürütme yeteneklerini değerlendirir. Mantık yürütme, bir dizi düşünceyi sıralama, neden-sonuç ilişkilerini anlama ve bir argümanı takip etme yeteneğini içerir.

  • Yaratıcılık: BİLSEM sınavları, öğrencilerin yaratıcılık düzeyini ölçer. Yaratıcılık, yeni fikirler üretme, alternatif çözüm yolları bulma ve esnek düşünme yeteneğiyle ilişkilidir. 

  • Genel Yetenekler: Sınavlar, genel olarak öğrencilerin bilişsel kapasitelerini değerlendirir. Bu, matematik, fen bilimleri, dilbilgisi ve genel kültür gibi çeşitli alanlarda genel yetenekleri içerir. 

Bilsem Sınavı Tablet

2. BİLSEM Sınavı Tablet ile Mi Yapılır?

Evet, BİLSEM sınavının ön değerlendirme aşaması tablet ile yapılmaktadır. 2023-2024 eğitim-öğretim yılı için 10 Şubat – 14 Nisan 2024 tarihleri arasında genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanları için tablet bilgisayarlar üzerinden elektronik ortamda sınav yapılacaktır.

3. BİLSEM Sınavı Kaç Soru – Kaç Dakika?

Bilsem 1. aşama sınavında alınması gereken puanlar genellikle yüksek rekabet ve öğrenci profiline bağlı olarak değişir. Puanlama her yıl değişmektedir.


Fikir vermesi açısından son 2 yıldaki genel yetenek alanı geçme puanlarına bakalım:


2022 yılında 47 soru sorulmuştu. Her soru 10 puan değerindeydi. Bunun sonucunda 470 puan üzerinden geçme barajı şu şekilde belirlendi:


1.⁠ ⁠sınıflar – 380 puan


2.⁠ ⁠sınıflar – 410 puan


3.⁠ ⁠sınıflar – 430 puan


2023 yılında ise 40 soru soruldu. Toplam 100 üzerinden bir puanlama yapıldı. Tüm sınıflarda 100 üzerinden 80 puan ve üzeri alan çocuklar 1. aşamayı geçtiler.


2024 yılında 1. aşama için toplam 45-50 civarında soru sorulacağı beklenmektedir. Puanlama ve geçme barajı ise sonuçların açıklanacağı 18 Nisan tarihinde belli olacaktır.

4. BİLSEM’i Kaç Soru Doğru Yapan Kazanır? En Yüksek Puan Kaçtır.

BİLSEM sınavı puanlama sisteminde her doğru cevap 10 puandır ve yanlış cevaplar doğru cevapları götürmez.. Örneğin, bir öğrenci 21 soruya doğru cevap verdiğinde 210 puan, 55 soruya doğru cevap verdiğinde ise 550 puan alır. Bu, doğru cevapların puanlama üzerinde lineer bir etkisi olduğu anlamına gelir; her doğru cevap öğrencinin toplam puanına 10 puan ekler 

BİLSEM Sınavı En Yüksek Puan:

    1. sınıflar için 600 puandır (60 soru x 10 puan/soru).
    1. ve 3. sınıflar için 700 puandır (70 soru x 10 puan/soru).

Okullu öğrenci

5. BİLSEM Ön Değerlendirme Soruları Nasıldır?

BİLSEM ön değerlendirme sorularının genel özellikleri: 

Mantıksal Düşünme: Sorular, öğrencilerin mantıksal düşünme yeteneklerini ölçmeyi amaçlar. Mantık kurallarını anlama, mantıklı sonuçlara ulaşma ve mantıklı bir düşünce sürecini takip etme becerilerini içerebilir. 

Analitik Düşünme: Sorular, öğrencilerin karmaşık sorunları parçalara ayırmada ve ilişkileri anlama yeteneklerini değerlendirebilir. Analitik düşünme, bilgileri analiz etme ve anlamlı bir şekilde yorumlama yeteneğini içerir.

Problem Çözme Yetenekleri: Ön değerlendirme soruları, öğrencilerin verilen bilgileri kullanarak yeni ve karmaşık sorunlara çözümler bulabilme yeteneklerini ölçer. 

Matematik ve Fen Bilimleri: Sorular, matematik ve fen bilimleri alanlarında temel kavramları anlama ve uygulama yeteneklerini değerlendirebilir.

Dil Yetenekleri: Bazı sorular dilbilgisi, kelime bilgisi veya okuma anlama üzerine odaklanarak öğrencilerin dil yeteneklerini ölçmeyi amaçlar.

Ön değerlendirme soruları genellikle genel bir yetenek profili oluşturarak öğrencilerin BİLSEM programlarına uygunluğunu belirlemeyi hedefler. Bu soruların çeşitliliği, öğrencilerin farklı yetenek alanlarındaki güçlü ve zayıf yönlerini belirleme amacını taşır.

6. BİLSEM Bireysel Değerlendirme Soruları Nasıldır?

BİLSEM bireysel değerlendirme soruları, öğrencilerin belirli bir alandaki derin bilgi ve becerilerini ölçer. Alan spesifik konular, uygulama, problem çözme, yaratıcılık ve kişisel ilgi alanları üzerine odaklanabilir. Bu sorular, öğrencinin spesifik yeteneklerini ve BİLSEM programlarına uygunluğunu belirlemeye yöneliktir.

Sayısal

Hafıza

Sözel

Görsel

Mantık

Dikkat

Çocuklarımızın okul derslerinde başarı, yeni nesil sınavlara adaptasyon, zeka ve dikkat gelişimi için en büyük yardımcısı olan Bilsem Zeka’da şimdi kampanya var.

Uygulamamızı aşağıdaki linklerden ücretsiz indirebilirsiniz 

Dilerseniz web portalmınızdan da uygulamayı indirmeden kullanabilirsiniz.

Öğrenci Sınıf Bilgisi
Görüşme Saati