BİLSEM 2024 1. AŞAMA ÖN DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIYOR?

  • Ön Değerlendirme aşaması cumartesi ve pazar günleri uygulanmaktadır. Uygulama aynı günde en fazla 6 oturum olacak şekilde düzenlenmektedir.
  • Öğrencilere verilen sınav giriş belgelerinde sınav merkezi, tarihi ve oturum saati yazmaktadır.
  • Bilsem Ön Değerlendirme aşaması tablet üzerinden gerçekleştirilmektedir. Her öğrenciye bir tablet verilir ve tablet üzerinden önce birkaç tane alıştırma sorusu çözülmektedir.
  • Alıştırma sorularından sonra 40 soruluk ön değerlendirme aşamasına geçilmektedir. 40 sorunun hepsi çoktan seçmeli sorulardır.
  • Ön değerlendirme soruları kağıt kalem kullanmadan zihinden çözülecek sorulardır. Tıpkı BİLSEM ZEKA uygulamasında olduğu gibi!
  • Yanlışlar doğruyu götürmemektedir.
  • Öğrenciler verdikleri yanıtlardan emin değilse verilen süre içerisinde cevaplarını değiştirebilmektedir. Ancak bir soru için verilen süre içerisinde soru cevaplanmazsa otomatik olarak sonraki soruya geçilmektedir.
  • Yeni soruya geçilmesi halinde önceki sorular görüntülenemez ve öğrencilerin oldukları soruya odaklanmaları gerekir.
  • Sorular zamana karşı çözülür ve yaklaşık 30 dakika süre verilmektedir. Her sorunun süresi farklıdır.
  • Tablet üzerinden testi tamamlayan öğrencilerden sessizce parmak kaldırmaları istenmektedir. Öğrencinin sonuçları kaydedilip tablet kapatılır.

BİLSEM ZEKA ailesi olarak tüm öğrencilerimize başarılar dileriz…

Öğrenci Sınıf Bilgisi
Görüşme Saati