DEHB NEDİR? BELİRTİLERİ VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

DEHB Nedir? Belirtileri Nelerdir?


DEHB (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu),
dikkat eksikliği, hiperaktivite ve dürtüsellik belirtileri ile tanımlanan bir zihinsel sağlık durumudur. Tanı koyma süreci genellikle belirtilerin gözlemlenmesi, kapsamlı bir değerlendirme ve ölçme testleriyle gerçekleşir. Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte genetik yatkınlık, beyin kimyasındaki dengesizlikler ve çevresel faktörler DEHB’nin ortaya çıkışında etkili olabilir. Tedavide ilaçlar, davranış terapisi, eğitim ve destek programları kullanılır. DEHB, sosyal hayatı, eğitimi ve iş performansını olumsuz etkileyebilir. Bu durumun etkileri bireyin yaşına, semptom şiddetine ve çevresel faktörlere göre değişebilir. Bu yazımızda DEHB’ yi daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

DEHB Nedir

DEHB Nedir?

DEHB (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu), genellikle dikkat eksikliği, hiperaktivite ve dürtüsellik gibi belirtilerle karakterize edilen bir zihinsel sağlık durumudur. Dikkat eksikliği belirtileri, odaklanma zorluğu, işleri tamamlamada güçlük, unutkanlık ve detaylara odaklanmada sorunlar gibi durumları içerir. Hiperaktivite belirtileri ise aşırı hareketlilik, yerinde duramama, sürekli el veya ayak hareketleri gibi davranışları içerir. Dürtüsellik belirtileri ise beklenmedik anlarda konuşma veya davranışlarda bulunma, aceleci hareketler gibi durumları ifade eder. Bu durumun nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, genetik ve çevresel faktörlerin yanı sıra beyin kimyasındaki dengesizliklerin rol oynadığı düşünülmektedir.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Neden Olur? 

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), genellikle karmaşık ve çoklu faktörlerin etkileşimi sonucu ortaya çıkan bir durumdur. DEHB’nin kesin nedenleri tam olarak anlaşılamamış olsa da, aşağıdaki 4 ana faktör bu bozukluğun gelişimine katkıda bulunabilir.  DEHB Belirtileri

 • Genetik Yatkınlık: Genetik faktörler DEHB’nin oluşumunda önemli bir rol oynar. Aile geçmişinde DEHB öyküsü olan bireylerde bu bozukluğun daha sık görüldüğü gözlenmiştir. Birden fazla genin bir araya gelerek DEHB’ye yatkınlığı artırabileceği düşünülmektedir. Ancak, tek bir gen ya da belirli bir genetik yapı DEHB’nin oluşumunu açıklamak için yeterli değildir. 

 • Beyin Kimyası ve İletişimindeki Sorunlar: Beyin kimyasındaki dengesizlikler, özellikle dopamin ve norepinefrin gibi nörotransmitterlerin düzensizliği, DEHB’nin gelişiminde etkili olabilir. Bu kimyasalların normal düzeyde salınımı veya işleviyle ilgili bir sorun, dikkat kontrolü, dürtüsellik ve hareketlilik üzerinde etkili olabilir. Ayrıca, beyin bölgeleri arasındaki iletişimdeki bozukluklar DEHB ile ilişkilendirilebilir. 

 • Çevresel Faktörler: Gebelik döneminde maruz kalınan toksinler, düşük doğum ağırlığı, anne sigara içme alışkanlığı gibi çevresel faktörler DEHB riskini artırabilir. Erken çocukluk döneminde stresli veya travmatik olaylar, ihmal, aile içi zorluklar gibi faktörlerin DEHB’nin ortaya çıkmasında etkisi olabileceği düşünülmektedir. Çevresel etkenlerin beyin gelişimi üzerindeki etkisi DEHB riskini artırabilir.

 • Beyin Gelişimi: Beyin gelişimi sırasında yaşanan belirli değişiklikler veya belirli beyin bölgelerindeki gelişimdeki sorunlar DEHB ile ilişkilendirilebilir. Özellikle ön beyin bölgelerindeki düzensizliklerin dikkat kontrolü ve dürtüsellik üzerinde etkili olduğu düşünülmektedir.

DEHB Tanısı Nasıl Konulur?

DEHB tanısı, belirtilerin uzun süre devam etmesi ve kişinin yaşamını olumsuz yönde etkilemesi durumunda uzmanlar tarafından konulur. Bu tanı genellikle bir dizi değerlendirme ve süreç gerektirir.  DEHB Tanısı Nasıl Konulur

 • Belirtilerin İncelenmesi: Bir kişide DEHB şüphesi olduğunda, genellikle dikkat eksikliği, hiperaktivite ve dürtüsellik gibi semptomların varlığı gözlemlenir. Bu belirtiler günlük yaşamda işlevsellikte zorluklar yaratıyor ve uzun süre devam ediyorsa, bir uzmana danışma gerekebilir. 

 • Değerlendirme Süreci: DEHB tanısı koymak için bir psikiyatrist, psikolog veya uzman hekim tarafından detaylı bir değerlendirme yapılır. Bu süreç, semptomların tıbbi ve psikolojik geçmişin incelenmesi, semptomların süresi ve şiddeti, günlük yaşam üzerindeki etkileri gibi faktörlerin değerlendirilmesini içerir. 
 • Belirtilerin Ölçülmesi: Belirli DEHB değerlendirme araçları ve testleri, belirtilerin ve semptomların objektif bir şekilde ölçülmesine yardımcı olabilir. Bu testler, dikkat, hiperaktivite, dürtüsellik ve işlevsellik düzeyi gibi alanları değerlendirir. 
 • Çeşitli Kaynaklardan Bilgi Toplama: Uzmanlar, DEHB belirtilerinin okulda, evde ve sosyal ortamlarda nasıl göründüğünü anlamak için farklı kaynaklardan bilgi toplayabilirler. Bu, öğretmen, aile üyeleri veya diğer bakıcılarla yapılan görüşmeleri içerebilir. Diğer Olası 
 • Başka Olasılıkların Göz Önünde Bulundurulması: DEHB tanısı koymak için, belirtilerin başka bir zihinsel veya fiziksel durumun sonucu olmadığından emin olmak önemlidir. Diğer sağlık sorunları veya psikiyatrik durumlarla ilişkili belirtiler bu süreçte değerlendirilir.

DEHB tanısı koymak karmaşık olabilir çünkü bu durum, birçok farklı belirti ve semptomla kendini gösterebilir. Bu nedenle, tanı süreci genellikle kapsamlı ve çok yönlü bir değerlendirme gerektirir. Uzmanlar, belirtilerin kişinin yaşamını ne şekilde etkilediğini, hangi ortamlarda ortaya çıktığını ve hangi tedavi planlarının en uygun olduğunu belirlemek için bu değerlendirmeleri yaparlar. Tedavi planının belirlenmesi, tanı sürecinin önemli bir parçasıdır ve bireysel ihtiyaçlara göre uyarlanmalıdır.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri Nelerdir?

DEHB’nin belirtileri çeşitlilik gösterir ve genellikle üç temel kategori altında incelenir: dikkat eksikliği, hiperaktivite ve dürtüsellik.  Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri

 1. Dikkat Eksikliği Belirtileri: 

  • Odaklanma Zorluğu: Görevleri tamamlamakta zorlanma, işler arasında sürekli olarak dikkatini kaybetme. Detaylara 
  • Dikkat Eksikliği: İşlerde detayları gözden kaçırma, dikkatsiz hatalar yapma, genellikle dikkat gerektiren detaylara odaklanmakta zorlanma. 
  • Unutkanlık: Önemli eşyaları sıkça kaybetme, görevleri hatırlamakta veya tamamlamakta güçlük çekme. 
  • Organizasyon Problemleri: Görevleri organize etmekte zorlanma, zamanı etkin kullanmakta sıkıntı yaşama. 

 1. Hiperaktivite Belirtileri:  

  • Sürekli Hareketlilik: Yerinde duramama, sürekli el veya ayak hareketleri yapma, otururken bile kıpır kıpır olma. 
  • Aşırı Konuşma: Sık sık kesintisiz ve gereksiz yere konuşma. 
  • Dürtüsel Davranışlar: Kontrolsüzce eşyalarla oynama, tehlikeli durumları düşünmeden koşma veya tırmanma. 

 1. Dürtüsellik Belirtileri: 

  • Düşünmeden Hareket Etme: Aniden ve düşünmeden kararlar alma, sonuçları düşünmeden hareket etme. 
  • Sıra Beklemede Zorluk: Bekleme süreçlerinde huzursuzluk, sıra beklemede zorlanma. 
  • Risk Alma Eğilimi: Tehlikeli durumlara düşünmeden atılma, riskli davranışlar sergileme. 

DEHB belirtileri, yaşla birlikte değişebilir veya farklı yaş gruplarında farklılık gösterebilir. Örneğin, çocuklarda hiperaktivite daha belirginken, yetişkinlerde içsel huzursuzluk, dikkat eksikliği ve organizasyon problemleri daha baskın olabilir. DEHB belirtileri, bireyin yaşamını olumsuz etkileyebilir. Okulda veya işte başarısızlık, sosyal ilişkilerde zorluklar, düşük özsaygı gibi sorunlara yol açabilir. DEHB’nin tanısı, semptomların sürekliliği, şiddeti ve işlevselliği üzerindeki etkisi gibi faktörlerin değerlendirilmesi ile konulur. Uzmanlar, belirtileri dikkatlice gözlemleyerek ve kapsamlı bir değerlendirme yaparak tanı sürecini yönetirler.

Dikkat Eksikliği Testi

Dikkat eksikliği testleri, bireyin dikkat seviyesini ve dikkat eksikliği belirtilerini değerlendirmek için kullanılır. İşte 5 dikkat eksikliği testi örneği:

 • DSM-5 Kriterleri: DSM-5, DEHB tanısı için belirli semptom kriterlerini listeler. Bu kriterler, dikkat eksikliği, hiperaktivite ve dürtüsellik belirtilerini içerir. 
 • Barkley Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Değerlendirme Ölçeği: Bu ölçek, DEHB belirtilerini değerlendirmek için kullanılır. Özellikle dikkat eksikliği ve hiperaktivite semptomlarını ölçmek için tasarlanmıştır. 
 • Conners Değerlendirme Ölçeği: Dikkat eksikliği ve hiperaktivite belirtilerini değerlendirmek amacıyla kullanılan yaygın bir ölçektir. Çocuklar ve yetişkinler için farklı versiyonları bulunur.
 • TOVA : Bu test, dikkat eksikliği semptomlarını değerlendirmek için bilgisayar destekli bir testtir. Görevleri tamamlarken dikkat eksikliği ve hiperaktivite belirtilerini ölçer. 
 • NEPSY-II Dikkat ve İşlevsel Bellek Testi: Bu test, çocuklarda ve yetişkinlerde dikkat eksikliği ve işlevsel bellek zorluklarını değerlendirmek için kullanılır. Özellikle bilişsel işlevlerle ilişkilendirilen dikkat eksikliğini ölçer. 

Bu testler, belirli semptomları ölçmek için kullanılır ve DEHB’nin tanısını koymak veya belirtileri değerlendirmek için klinik değerlendirme sürecinin bir parçası olarak kullanılabilir. Bu testler, bir uzman gözetiminde yapılır ve bireyin yaşına, durumuna ve ihtiyaçlarına göre değerlendirme yapılır.

DEHB Tedavisi Nasıl Yapılır? Erken Teşhis ‘in Önemi Nedir?

DEHB tedavisi genellikle bireyin semptomlarını azaltmaya, işlevselliğini artırmaya ve yaşam kalitesini iyileştirmeye odaklanır. Tedavi genellikle bir kombinasyon halinde uygulanır ve birden fazla yaklaşımı içerebilir:

 • İlaç Tedavisi: Uygun şekilde reçete edilen ilaçlar, DEHB semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Özellikle stimulan ilaçlar (metilfenidat, amfetamin türevleri gibi) beyindeki kimyasal dengesizlikleri düzeltebilir ve dikkat, odaklanma ve dürtüsellik gibi semptomları azaltabilir. Bu ilaçlar beyindeki dopamin ve norepinefrin gibi kimyasalların düzeyini artırarak etki gösterir. Ancak, herkes için aynı ilaç veya dozun etkili olmayabileceği unutulmamalıdır. 
 • Davranış Terapisi: Davranış terapisi, DEHB semptomlarıyla başa çıkmak için bireye ve aile üyelerine stratejiler öğretmeyi amaçlar. Bu terapi, belirli becerilerin öğrenilmesine, problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesine ve zaman yönetimi gibi günlük yaşam becerilerinin iyileştirilmesine odaklanabilir. Kognitif davranışçı terapi, bireyin düşünce ve davranışlarını değiştirmeye yönelik odaklı bir terapi türü olarak da kullanılabilir.
 • Eğitim ve Öğretim Yaklaşımları: Eğitim programları, DEHB semptomları olan bireyler için özel olarak tasarlanabilir. Öğretmenler, DEHB’li öğrencilere özelleştirilmiş eğitim ve destek sağlamak için çeşitli öğretim stratejileri ve sınıf içi düzenlemeler kullanabilirler. 
 • Aile Terapisi: Aile üyeleri DEHB olan bir bireyin tedavisine destek olabilir. Aile terapisi, aile içi ilişkilerin güçlendirilmesi, aile içi stresin azaltılması ve DEHB ile başa çıkmak için aile içinde kullanılacak stratejilerin öğretilmesi amacıyla yapılabilir. 

Erken teşhisin önemi DEHB’nin etkilerini azaltmak açısından büyük bir rol oynar: 

 • Tedaviye Erken Başlama: Erken teşhis, tedavi sürecine daha erken başlama fırsatı tanır. Erken dönemde başlanan tedavi, semptomların hafifletilmesine ve olası sorunların önlenmesine yardımcı olabilir.
 • Okul ve Sosyal Yaşamda Başarı: Erken teşhis ve uygun tedavi, çocuğun okulda başarılı olmasına ve sosyal ilişkilerini geliştirmesine yardımcı olabilir. Bu, özsaygı ve özgüvenin korunmasına da katkı sağlayabilir. 
 • Uygun Stratejilerin Öğrenilmesi: Erken tanı, bireyin ve ailesinin DEHB ile başa çıkma stratejilerini öğrenmesine olanak tanır. Bu stratejiler, günlük yaşamı kolaylaştırabilir ve DEHB semptomlarını yönetmeye yardımcı olabilir.

DEHB Tedavisindeki Zorluklar Nelerdir?

DEHB’nin tedavisi, birçok farklı zorluk ve engelle karşılaşabilir. Bu zorluklar, tedavi sürecini etkileyebilir ve bireyin yaşamını olumsuz yönde etkileyebilir. 

 1. Tedavi Uyumunun Zorluğu: İlaç tedavisinde, belirli bir ilacın veya dozun bireyde etkili olmaması veya yan etkilerin tolere edilememesi durumunda uyum sorunları ortaya çıkabilir. Bazı kişiler, ilaç almak istemeyebilir veya düzenli olarak almakta zorlanabilir. 
 2. Tedaviye Erişimde Zorluklar: DEHB tedavisi uzmanlık gerektiren bir alandır ve bazı durumlarda uzmanlara erişim zor olabilir. Uzun bekleme süreleri veya uzmanlık alanındaki kısıtlamalar, tedaviye başlamada veya devam ettirmede zorluklar yaratabilir.
 3. İlaçların Yan Etkileri: DEHB ilaçlarının bazı yan etkileri olabilir. Bu yan etkiler arasında iştah kaybı, uykusuzluk, mide bulantısı veya baş ağrısı gibi durumlar bulunabilir. Bazı kişiler için bu yan etkiler, ilaçların kullanımını zorlaştırabilir veya rahatsızlık verebilir. 
 4. Tekrarlayan Değerlendirme Gerekliliği: DEHB tedavisi sürekli bir değerlendirme gerektirir. Belirli bir tedavi planının etkili olup olmadığını değerlendirmek ve gerektiğinde değişiklik yapmak için düzenli olarak takip gerekebilir. 
 5. Kombine Tedavi Zorlukları: DEHB tedavisi genellikle birden fazla yöntemin (ilaç tedavisi, terapi, eğitim programları) kombine kullanımını içerir. Bu farklı tedavi yöntemlerinin uyumu ve koordinasyonu, bazen karmaşık olabilir. 
 6. Uzun Süreli Tedavi Gerekliliği: DEHB genellikle uzun vadeli bir durumdur ve tedavi, bazen yıllarca veya ömür boyu devam edebilir. Tedavinin sürekli olması ve düzenli takibi, bazı bireyler için zorlayıcı olabilir. 

Bu zorluklara rağmen, DEHB’nin tedavisi için uygun yaklaşım ve desteğin bulunması oldukça önemlidir. Bireyselleştirilmiş tedavi planları, uygun destek ve eğitim, ailelerin ve bireylerin bu zorluklarla daha etkili bir şekilde başa çıkabilmelerine yardımcı olabilir.

DEHB Sosyal Hayatı Nasıl Etkiler?

DEHB (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu), bireyin sosyal hayatını çeşitli yollarla etkileyebilen bir durumdur. Bu etkiler, bireyin sosyal ilişkiler, eğitim ve iş hayatı gibi alanlarda kendini gösterebilir. 

 • Sosyal İlişkilerde Zorluklar: DEHB semptomları olan bireyler, sosyal etkileşimlerde zorluklar yaşayabilirler. Özellikle dikkat eksikliği ve dürtüsellik, arkadaşlık ilişkilerini etkileyebilir. Dikkat eksikliği, birinin karşısındakini dinleme veya iletişimdeki detaylara odaklanma konusunda zorluklar yaşatırken, dürtüsellik beklenmedik veya itici davranışlara yol açabilir. 
 • Okul veya İş Performansında Zayıflık: DEHB, okul performansını veya iş verimliliğini etkileyebilir. Odaklanma güçlüğü veya organizasyon zorlukları, ders çalışma veya iş görevlerini tamamlamayı güçleştirebilir. Bu durum, bireyin başarı düzeyini düşürebilir ve özgüveni olumsuz etkileyebilir.
 • Duygusal Zorluklar: DEHB’si olan bireyler, kendilerini anlamayan veya destekleyici olmayan bir ortamda hissedebilirler. Özellikle, arkadaşlar veya iş arkadaşları tarafından anlaşılmama, dikkat eksikliği veya dürtüsellik nedeniyle oluşan hatalar karşısında eleştirilme, duygusal zorluklara yol açabilir.
 • Sürekli Dikkat ve Uyarılma İhtiyacı: Hiperaktivite veya içsel huzursuzluk, sosyal ortamlarda dikkat çekebilir veya bireyi rahatsız edebilir. Bu durum, toplum içinde veya iş/okul ortamlarında kabul görmeme hissine neden olabilir. 
 • Arkadaşlık ve İlişki Sorunları: DEHB semptomları, arkadaşlık ilişkilerini ve romantik ilişkileri etkileyebilir. Anlayış eksikliği, odaklanma güçlüğü veya dikkatsizlik nedeniyle ilişkilerdeki iletişim sorunları yaşanabilir. Bu da ilişkilerin sürdürülmesini zorlaştırabilir. 

DİKKAT: Bu etkiler, DEHB semptomlarının şiddeti ve bireyin kişisel özelliklerine bağlı olarak değişebilir.

Sonuç olarak, DEHB (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu), karmaşık ve geniş bir yelpazede belirtilerle karakterize edilen bir zihinsel durumdur. Tanı süreci, semptomların değerlendirilmesi ve belirtilerin ölçülmesiyle yapılır. Genetik yatkınlık, beyin kimyasındaki dengesizlikler ve çevresel faktörler DEHB’nin oluşumunda rol oynayabilir. Tedavi genellikle ilaçlar, terapi, eğitim programları ve aile desteği gibi çok yönlü bir yaklaşımı içerir. DEHB, sosyal ilişkileri, eğitimi ve iş performansını etkileyebilir, bu nedenle bireylerin yaşamlarını olumsuz yönde etkileyebilir. Ancak, uygun tedavi ve destekle bu etkiler yönetilebilir ve bireylerin yaşam kalitesi artırılabilir. Her bireyde farklılık gösteren semptomların yönetimi, kişiselleştirilmiş tedavi planları ve sürekli destek gerektirebilir.

DEHB Sıkça Sorulan Sorular

DEHB tamamen tedavi edilebilir mi?

DEHB tamamen tedavi edilemez ancak uygun tedavi ve destekle semptomlar yönetilebilir, yaşam kalitesi artırılabilir ve işlevsellik iyileştirilebilir. Uzmanlar, tedavi planını bireyselleştirerek semptomları azaltmaya ve bireyin günlük yaşamını kolaylaştırmaya odaklanır.

DEHB tanısı koymak için hangi uzmana başvurmalıyım?

DEHB tanısı için psikiyatrist, pediatri uzmanı veya bir psikolog gibi ruh sağlığı uzmanlarına başvurarak değerlendirme yapılabilir ve tedavi süreci için uygun yönlendirme alınabilir.

DEHB’li bir bireyin eğitimdeki uyumları nasıl sağlanır?

DEHB’li bireylerin eğitimdeki uyumu, öğretmenlerin destekleyici bir ortam sağlaması, bireyselleştirilmiş öğrenme planları, düzenli takip ve uygun öğretim stratejileriyle kolaylaştırılabilir.

DEHB tedavisinde ilaçlar zorunlu mudur?

DEHB tedavisinde ilaçlar zorunlu değildir, ancak semptomları hafifletmek ve işlevselliği artırmak için kullanılabilir. Tedavi, ilaçlar, terapi, eğitim ve destekten oluşan bütüncül bir yaklaşımla kişiye özel olarak planlanmalıdır. İlaçlar, semptomların yönetiminde faydalı olabilir, ancak tek başına kullanılmak zorunda değildir.

🌟 Zihinsel Esnekliği Geliştirin, Bilgeliği Keşfedin! 🧠

Merak etmek zekanın anahtarıdır! Bilgiyi araştırırken, öğrenirken ve keşfederken, Bilsem Zeka Uygulaması size kılavuz olacak! 

🚀 Bilsem, interaktif ve eğlenceli oyunlarla zihinsel becerilerinizi güçlendiren bir uygulamadır. Zekanızı sınırlamayın, onu geliştirin!

🎯 Testler, bulmacalar ve oyunlar aracılığıyla hızlı düşünme, problem çözme ve analitik becerilerinizi geliştirin. 

🔍 Bireyselleştirilmiş içerikler ve ilgi alanlarınıza göre özelleştirilmiş öğrenme deneyimiyle, her gün yeni bir şeyler öğrenin!

🌈 Hayatınızı renklendirmek, zekanızı beslemek ve yeni ufuklar keşfetmek için Avantajlı Paketleri bugün deneyin! 🌟

Sayısal

Hafıza

Sözel

Görsel

Mantık

Dikkat

Çocuklarımızın okul derslerinde başarı, yeni nesil sınavlara adaptasyon, zeka ve dikkat gelişimi için en büyük yardımcısı olan Bilsem Zeka’da şimdi kampanya var!

Uygulamamızı aşağıdaki linklerden ücretsiz indirebilirsiniz 

Dilerseniz web portalmınızdan da uygulamayı indirmeden kullanabilirsiniz.

Öğrenci Sınıf Bilgisi
Görüşme Saati