BİLSEM’İN AVANTAJLARI VE FAYDALARI NELERDİR?

Bilsem'in Avantajları ve Faydaları

BİLSEM öğrencilerinin avantajları son yıllarda velilerin ve öğretmenlerin dikkatini çekmeye devam etmektedir. Hem öğretmenler hem de öğrenci velileri BİLSEM’in faydaları noktasında öğrenciye etkilerini gözlemleyebilmektedir. Bu blog yazısında BİLSEM’in avantajları ve faydaları detaylı bir şekilde incelenmiştir.

BİLSEM'in Avantajları

BİLSEM’in Avantajları

BİLSEM’in avantajları arasında öğrencilere kendi yeteneklerinin farkına varma, kendini tanıma, potansiyelini en üst düzeye çıkarma, sosyal becerilere katkı sağlama sayılabilir. Bunun gibi öğrencilerin farklı gelişim alanlarına farklı olumlu etkileri vardır. Gelin hep birlikte BİLSEM’in avantajlarını inceleyelim. 

1. Üstün Yeteneklerin Keşfi ve Geliştirilmesi

BİLSEM’in en temel amaçlarından biri, öğrencilerin erken yaşlarda var olan yetenek alanlarını keşfetmektir. Bununla birlikte bu yetenek alanına dair bilgi ve beceri sahibi olarak yeteneklerini en üst düzeye çıkarmak amaçlanır. Bu amaç doğrultusunda atölyeler ve farklılaştırılmış derslerden yararlanılır.

2. Alanında Uzman ve Nitelikli Öğretmenler

BİLSEM’de eğitim verecek öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği atama ölçütleri doğrultusunda göreve başlar. Öğretmenler eğitim verecekleri alanda uzman kişilerdir. Bu durum, öğrencilere en iyi eğitimi alma fırsatını sunar. Uzman eğitmenler, öğrencilerin yeteneklerini tanıyarak onları yönlendirir ve potansiyellerini en üst düzeyde kullanmalarına katkı sağlar.

3. Zengin ve Farklılaştırılmış Eğitim Programları

Farklı yetenek alanlarına sahip öğrencilerin aynı programlarla eğitim görmeleri her birinin gelişimine destek olmada eksik kalır. Bu nedenle BİLSEM’de ortalamadan farklılık gösteren öğrencilere yönelik zenginleştirilmiş ve farklılaştırılmış eğitim programları uygulanır. Böylece her özel yetenekli çocukların ihtiyacına cevap veren ve hepsinin gelişimine katkı sunan bir programlar, çocukların gelişimine daha çok katkı sağlar. 

4. Atölye ve Etkinlikler

BİLSEM’de teorik bilginin yanında pratik uygulamalara ağırlık verilir. Öğrenciler atölye ve etkinlikler sayesinde çeşitli sorunlara çözüm üretebilir veya sanatsal yeteneklerini projelerle destekleyebilir. Öğrenciler pratik yaparak sadece bilgilerini değil becerilerini de geliştirme fırsatı elde eder.

5. Yarışmalara Hazırlık

BİLSEM’de atölyeler ve projeler sayesinde öğrenciler, Türkiye geneli veya uluslararası yarışmalara katılabilir. Yarışmalarda dereceleri ne olursa olsun öğrencilere bu deneyimi yaşatmak motivasyon ve özgüven gelişimini destekler. 

6. Akran İlişkileri ve Sosyal Gelişim

BİLSEM öğrencilerin akran ilişkilerini ve sosyal gelişimlerini destekler. Genellikle işbirliğine dayalı etkinlikler yürütülür. Farklı yetenek ve ilgi alanlarına sahip öğrenciler birlikte projeler üretebilir ve yaratıcı çözümler geliştirebilirler. Kurdukları iletişim sayesinde kişilerarası ilişkileri gelişir. 

7. Bireysel Öğrenme Planları

BİLSEM’de her öğrencinin kendi yetenek alanı ve düzeyine göre bireysel öğrenme planları vardır. Öğrencilerin kendini geliştirmeleri ve özgün ürün-proje üretebilmeleri için bireyselleştirilmiş planlar önem arz eder. 

Bilsem'in avantajları ve faydaları

BİLSEM’in Faydaları / Etkileri

BİLSEM’in bahsedilen avantajlarının yanı sıra öğrencilerin kişisel, eğitsel ve mesleki yaşamlarına bazı faydaları mevcuttur. Aşağıda bu faydalardan bahsedilmiştir.

1. Motivasyon ve Özgüvenin Artması

BİLSEM’de öğrenciler kendi ilgi duydukları alanla ilgili atölyeler ve etkinlikler gerçekleştirdikçe motivasyonları artmaktadır. Ayrıca kendi yeteneklerine yönelik özgün projeler üretmeleri kendilerine olan güvenlerin yükselmesini sağlar. 

2. Akademik Başarıların Artışı

BİLSEM’de yetenek alanına yönelik motivasyonu ve özgüveni artan öğrencinin okul hayatındaki başarısı da olumlu etkilenmektedir. Çalışma ve bir ürün ortaya koyma konusunda BİLSEM’de kendini geliştiren öğrenciler okul derslerinde de bu motivasyonu sağlayabilir.

3. Farklılık ve Çeşitlilik İle Zengin Eğitim Ortamı

BİLSEM’de öğrencilerin yeteneklerine uygun proje tabanlı, disiplinler arası, zenginleştirilmiş, farklılaştırılmış eğitim programı uygulanır ve eğitim etkinlikleri düzenlenir. Öğrencilere problem çözme, karar verme ve yaratıcılık gibi becerilerin kazandırılması amaçlanarak programlar öğrencilerin yetenek ve potansiyellerine uygun farklılaştırılarak ve zenginleştirilerek hazırlanır.

4. Uzmanlık ve Kariyer Fırsatları

Öğrencilerin gelecekte sağlıklı kariyer kararları verebilmeleri için erken yaşlarda yeteneklerinin farkına varmaları büyük önem taşımaktadır. Ayrıca BİLSEM sayesinde erken dönemde potansiyellerini üst düzeye çıkarma fırsatı bulan öğrenciler ileride kendi alanlarına dönük daha kolay uzmanlaşabilir. Zorunlu eğitimi tamamlamasının ardından BİLSEM’deki eğitim yardımıyla  çeiştli kariyer fırsatları elde edebilir. 

5. Ekip Çalışması ve Problem Çözme Becerileri

BİLSEM’de bireysel eğitimin yanı sıra grup eğitimi de söz konusudur. Atölyelerde veya ortaya konan projelerde öğrencilerden ekip çalışması istenebilir. Birbirlerinden fikir alışverişi yaparak, eleştirel ve analitik düşünme becerilerini geliştirerek problem çözme becerileri de gelişmiş olur. 

6. Özgün ve Yaratıcı Düşünce

BİLSEM’deki eğitim programları öğrencilerin özgün ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirir. Eğitim programlarından biri olan proje üretimi ile öğrencilerin yaratıcılıklarını hem ortaya koymaları hem de geliştirmeleri sağlanır.

7. Yaşam Boyu Öğrenme Alışkanlığı

BİLSEM’de verilen eğitim ezbere dayalı bir eğitim değildir. Öğrenciye bilgileri öğretmekten ziyade onların araştırması, bilgiye kendilerinin ulaşması için teşvik vardır. Bu nedenle BİLSEM’de eğitim alan öğrenciler ileriki yaşamında da sürekli araştıran ve bir şeyler öğrenmekten zevk alan bireyler olabilir. 

8. Akademik ve Sosyal Rekabetçilik

Rekabet her ne kadar olumsuz bir izlenim verse de bazen öğrenciler için fayda sağlamaktadır. Öğrencilerin birbirleriyle olumlu bir yarış ortamı oluşturmaları onların hem akademik hem sosyal yaşamında gelişmelerine katkı sağlar. Bu anlamda BİLSEM öğrencilerin hem birlikte hem de rekabetle yeteneklerinin gelişmesine fırsat sunar.

9. Kendini İfade Etme ve İletişim Becerileri

BİLSEM’de öğrenciler için sosyal bir ortam vardır. İşbirliği ile çalışma öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirir. Ayrıca sözel, sanatsal etkinliklerle veya ortaya konan özgün ürünlerle öğrenciler kendilerini ifade etme imkanı bulur. 

10. Öğrenme Tutkusu ve Keyif Almak

BİLSEM’de bilgi edinmek öğrenciler için keyifli hale gelebilmektedir. Zamanla öğrenmek, onlar için bir tutkuya dönüşür. Bu da öğrencilerin gelecekte yeni şeyler keşfetmek, öğrenmek ve bunun üzerine araştırma yapmaktan zevk alır hale gelmelerini sağlar. 

Sonuç

Görüldüğü gibi, BİLSEM öğrencilerinin avantajları ve BİLSEM’in faydaları pek çok alanda öğrencilere olumlu katkılar sağlar. BİLSEM öğrencilerin potansiyellerini geliştirmesini, yaratıcılıklarını keşfetmesini ve toplumsal etkileşimde bulunmasını sağlayarak öğrencileri ve dolayısıyla toplumun gelişimine katkıda bulunur. Yeni fikirlerin doğduğu, bilimsel keşiflerin yapıldığı ve sanatsal eserlerin yaratıldığı BİLSEM’ler geleceğin yıldızlarını yetiştirmektedir. BİLSEM’e hazırlık veya zeka gelişimi konusunda çocuğunuza destek olmak istiyorsanız BİLSEM ZEKA tam size göre! BİLSEM ZEKA uygulamasını hemen indirin ve çocuğunuzun eğlenerek zekasını geliştirmesine yardımcı olun.  (AppStorePlayStore)   Ayrıca BİLSEM ZEKA Avantajlı Zeka Paketlerinden  yararlanın,  çocuğunuzun potansiyelini keşfetmesine ve kendini geliştirmesine destek olun!

Öğrenci Sınıf Bilgisi
Görüşme Saati